Välkommen till Historiska Sällskapet - en förening som funnits sedan 1983

Föreningen vänder sig till alla med intresse för historia. Genom föreläsningar, utfärder och

social samvaro vill vi verka för att allas vårt historieintresse stimuleras och kontakter knyts med en historieintresserad allmänhet. Förening-en består av ca 155 medlemmar.

> Föreningen anordnar föreläsningar om historiska      ämnen - både i allmän och lokal historia.

> Föreningen ordnar utfärder/exkursioner till  historiskt intressanta platser.

> Föreningen ansvarar för informationen vid  minnesplatsen för överfallet vid Brobacka 1566.

Fattighusbron och Åmanska fastigheten. Foto: Pressbyrån förlag, sent 1950-tal.

Nästa programpunkt

                  Föreläsning

              8/11 2021 kl 19.00

          Stefan Högberg
               
Historiker

  
Stefan Högberg tar oss med på en resa bakåt till medeltiden, som i vissa avseende kan överraska oss. Den vanliga bilden av medeltida kvinnor brukar vara den som framträder i 1800-talets historiemåleri, där kvinnor mest ägnar sig åt handarbete. I en tid där kvinnor omgärdades av hårda regler - och där krig starkt förknippades med manlighet - fanns ändå kvinnor som tog på sig militära roller. Vilka var de och hur kom de in på den banan?         


För serveringens skull behöver vi en            anmälan senast to 4/11 till                            hakan.kumler@gmail.com.


                      Välkommen!     

Vi vänder oss i höst enbart till betalande 

medlemmar i Historiska Sällskapet, 
programmet för hösten kommer inte att
annonseras i lokalpressen!

Jubileumsföreläsningar Alingsås 400 år

Dick Harrisons och Simon Waerns
föreläsningar återfinns under Länkar.

Föreläsningslokal

Christinaesalen (2 vån)

i anslutning till
Christinae kyrka
V Kyrkogatan, Alingsås

Senaste nytt

Referat från Håkan Kumlers föreläsning "Gamla vägar i Västergötland" den 19/10 2020 finns att läsa under Pressklipp.

R
eferat från tidigare föreläsningar finns också att läsa under Pressklipp.

Historiepoddar om Alingsås

Historiepoddar om Alingsås återfinns under Länkar.

Medlemskap

Årsavgiften för 2021 är 75:- per hushåll. (Årsavgiften halveras då vi pga coronasituationen inte kan ha ett vanligt program).

Årsavgiften sätts in på bg 143-0404, så snart som möjligt efter årsskiftet . Glöm inte avsändare! Vi önskar också adress, telefonnummer och mailadress för den som är ny medlem.

Som medlem betalar man 40:- i inträde vid föreläsningar inklusive kaffe och smörgås. Icke-medlemmar betalar 80:-.

Senaste uppdatering

Sidan är uppdaterad den 8/10 2021.

Vi rekommenderar datorversionen av hemsidan. Vyerna i mobilen kan ibland se något underliga ut och detta är inte redigerbart.

  Jubileumsföreläsningar
       Alingsås 400 år