Fattighusbron och Åmanska fastigheten. Foto: Pressbyrån förlag, sent 1950-tal.

Välkommen till Historiska Sällskapet - en förening som funnits sedan 1983

Föreningen vänder sig till alla med intresse för historia. Genom föreläsningar, utfärder och

social samvaro vill vi verka för att allas vårt historieintresse stimuleras och kontakter knyts med en historieintresserad allmänhet. Förening-en består av ca 185 medlemmar.

> Föreningen anordnar föreläsningar om historiska       ämnen - både i allmän och lokal historia.

> Föreningen anordnar utfärder till historiskt
   intressanta platser.

> Föreningen ansvarar för informationen vid
   minnesplatsen för överfallet vid Brobacka 1566.

> Föreningen understödjer och manifesterar arbetet
   för att uppmärksamma den historiska utvecklingen
   i vårt lokalsamhälle.

Nästa programpunkt

                        Höstutflykt
                        Ti 6/9 kl 17.15
                  Vårgårda museum

 

Inger Ernstsson, f d intendent på Nääs och Gunnebo slott, har under fyra år arbetat med att skapa innehållet i detta nya museum i Tumbergs gamla skola.

 

Vårgårda har i äldre tider varit ett centrum i Västergötland. Ett 70-tal långhus från järnåldern har hittills hittats av arkeologerna. Vårgårdas nya museum vill i sin utställning SPÅR spegla bygdens historia från istiden fram till idag. Utställningen är en resa i tiden och handlar om de spår våra föregångare lämnat efter sig – från det kulturlandskap bonden skapat till dagens industriella landskap.

 

Vi träffas för samåkning med bilar på Willys parkering (längst in till höger)         kl 17.15Anmälan till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com alt tel 0736-249 632 tidigast ons 31/8 kl 09.00 och senast sö 4/9. Max 25 deltagare. Kostnad 60:- för inträde och ersättning till chaufförerna. Medtag kaffekorg! Hemkomst ca 20.30.

 

                       Välkommen!

   

             

Föreläsningslokal

Christinaesalen (2 vån)

i anslutning till
Christinae kyrka
V Kyrkogatan, Alingsås

Senaste nytt

Sammandrag från Karin Axelssons föreläsning "Kina för 50 år sedan"
den 6/12 2021 finns att läsa under
Referat.


Sammandrag från tidigare föreläsningar finns också att läsa under Referat.

Senaste historiska reportage

Kärrbogärde i Hemsjö - ett okänt kulturellt centrum. Reportaget återfinns under Referat / Historiska promenader 2021.

Historiepoddar om Alingsås

Historiepoddar om Alingsås återfinns under Länkar.

Medlemskap

Årsavgiften för 2022 är 150:- per hushåll.

Årsavgiften sätts in på bg 143-0404 
så snart som möjligt efter årsskiftet, dock senast den sista februari.

Glöm inte avsändare! Vi önskar också adress, telefonnummer och mailadress för den som är ny medlem.

Som medlem betalar man 50:- i inträde vid föreläsningar inklusive kaffe och smörgås. Icke-medlemmar betalar 80:-.

Senaste uppdatering

Sidan är uppdaterad den 17/6 2022.

Vi rekommenderar datorversionen av hemsidan. Vyerna i mobilen kan ibland se något underliga ut och detta är inte redigerbart.