top of page

Fattighusbron och Åmanska fastigheten. Foto: Pressbyrån förlag, sent 1950-tal.

Välkommen till Historiska Sällskapet - en förening som funnits sedan 1983

Föreningen vänder sig till alla med intresse för historia. Genom föreläsningar, utfärder och

social samvaro vill vi verka för att allas vårt historieintresse stimuleras och kontakter knyts med en historieintresserad allmänhet. Förening-en består av ca 185 medlemmar.

> Föreningen anordnar föreläsningar om historiska       ämnen - både i allmän och lokal historia.

> Föreningen anordnar utfärder till historiskt
   intressanta platser.

> Föreningen ansvarar för informationen vid
   minnesplatsen för överfallet vid Brobacka 1566.

> Föreningen understödjer och manifesterar arbetet
   för att uppmärksamma den historiska utvecklingen
   i vårt lokalsamhälle.

Nästa programpunkt

             
                Föreläsning

          Ti 28/3 2023 kl 19.00
         

Emigrationen som gick fruktansvärt fel -
om flyktingströmmen från Sverige till Brasilien

 Mats  Erasmie

Civilekonom och författare
 

Föreläsningen förklarar den svenska emigrationen i allmänhet och varför folk valde Brasilien/Argentina i synnerhet. Vad hände med de närmare 10 000 personer som gav sig av? Vad upplevde de och hur lever deras ättlingar idag? Vad kan vi lära av deras upplevelser?

                     

För serveringens skull behöver vi anmälan tidigast on 22/3 kl 9.00 och senast fr 24/3 till Kerstin Feldt via
e-post k.feldt@telia.com alternativt      tel 0736-249 632.


               Välkommen!


Vi vänder oss enbart till betalande medlemmar
i Historiska Sällskapet. Programmet för våren kommer inte att annonseras lokalpressen!

           

Föreläsningslokal

Christinaesalen (2 vån)

i anslutning till
Christinae kyrka
V Kyrkogatan, Alingsås

Senaste nytt

Sammandrag från tidigare föreläsningar finns att läsa under Referat.

Senaste historiska reportage

Kärrbogärde i Hemsjö - ett okänt kulturellt centrum. Reportaget återfinns under Referat / Historiska promenader.

Medlemskap

Årsavgiften för 2023 är 150:- per hushåll.

Årsavgiften sätts in på bg 143-0404 
så snart som möjligt efter årsskiftet, dock senast den sista februari.

Glöm inte avsändare! Vi önskar också adress, telefonnummer och mailadress för den som är ny medlem.

Som medlem betalar man 50:- i inträde vid föreläsningar inklusive kaffe och smörgås. Icke-medlemmar betalar 80:-.

Senaste uppdatering

Sidan är uppdaterad den 2/3 2023.

Vi rekommenderar datorversionen av hemsidan. Vyerna i mobilen kan ibland se något underliga ut och detta är inte redigerbart.

Historiepoddar om Alingsås

Historiepoddar om Alingsås återfinns under Länkar.

bottom of page