top of page

Fattighusbron och Åmanska fastigheten. Foto: Pressbyrån förlag, sent 1950-tal.

Välkommen till Historiska Sällskapet - en förening som funnits sedan 1983

Föreningen vänder sig till alla med intresse för historia. Genom föreläsningar, utfärder och

social samvaro vill vi verka för att allas vårt historieintresse stimuleras och kontakter knyts med en historieintresserad allmänhet. Förening-en består av ca 185 medlemmar.

> Föreningen anordnar föreläsningar om historiska       ämnen - både i allmän och lokal historia.

> Föreningen anordnar utfärder till historiskt
   intressanta platser.

> Föreningen ansvarar för informationen vid
   minnesplatsen för överfallet vid Brobacka 1566.

> Föreningen understödjer och manifesterar arbetet
   för att uppmärksamma den historiska utvecklingen
   i vårt lokalsamhälle.

Nästa programpunkt

           
               Föreläsning 
            Ti 12/12 2023 kl 19.00
   

                Eva Dickson -
   ett bedårande barn av sin tid

Sällskapets ordförande, Håkan Kumler, kåserar kring äventyrerskan Eva Dickson som fick ett kort liv.

 

I sitt första äktenskap var Eva Dickson (1905–1938) gift med son nr 2 (Olle) på     Vikaryd. I detta kåseri möter vi henne som utmanare av rådande normer – som             femme fatale, äventyrerska, racerförare, flygare och jägare av storvilt i Afrika.   

Livet hennes tog slut i Mellanöstern efter ett misslyckat försök att ensam i bil             försöka nå Kina i Sven Hedins fotspår.

 

Denna gång intar vi som tidigare år julbuffé efteråt. Kostnad för buffén blir     190:- förutom inträdet. Anmälan till buffén tidigast må 4/12 och senast fr 8/12 till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com alt tel 0736-24 96 32.


I samband med anmälan insättes 190:- på Historiska Sällskapets bankgiro
143-0404. Vid ev förhinder kan kostnaden dessvärre inte återbetalas.                 Välkommen!
                     

             


 

           

Föreläsningslokal

Christinaesalen (2 vån)

i anslutning till
Christinae kyrka
V Kyrkogatan, Alingsås

Senaste nytt

Sammandrag från tidigare föreläsningar finns att läsa under Referat.

Senaste historiska reportage

Kärrbogärde i Hemsjö - ett okänt kulturellt centrum. Reportaget åter-finns under Referat / Historiska promenader.

Medlemskap

Årsavgiften för 2023 är 150:- per hushåll.

Årsavgiften sätts in på bg 143-0404 
så snart som möjligt efter årsskiftet, dock senast den sista februari.

Glöm inte avsändare! Vi önskar också adress, telefonnummer och mailadress för den som är ny medlem.

Som medlem betalar man 60:- i inträde vid föreläsningar inklusive kaffe och smörgås. Icke-medlemmar betalar 80:-.

Senaste uppdatering

Sidan är uppdaterad den 10/11 2023.

Vi rekommenderar datorversionen av hemsidan. Vyerna i mobilen kan ibland se något underliga ut och detta är inte redigerbart.

Historiepoddar om Alingsås

Historiepoddar om Alingsås återfinns under Länkar.

bottom of page