Välkommen till Historiska Sällskapet - en förening som funnits sedan 1983

Föreningen vänder sig till alla med intresse för historia. Genom föreläsningar, utfärder och

social samvaro vill vi verka för att allas vårt historieintresse stimuleras och kontakter knyts med en historieintresserad allmänhet. Förening-en består av ca 155 medlemmar.

> Föreningen anordnar föreläsningar om historiska      ämnen - både i allmän och lokal historia.

> Föreningen ordnar utfärder/exkursioner till  historiskt intressanta platser.

> Föreningen ansvarar för informationen vid  minnesplatsen för överfallet vid Brobacka 1566.

Fattighusbron och Åmanska fastigheten. Foto: Pressbyrån förlag, sent 1950-tal.

Nästa programpunkt

    
De historiska promenaderna för sällskapets medlemmar i Alingsås med omnejd tar
snart vid. 

Vi tvingas hålla lämpliga corona-avstånd hela tiden. Därför kommer vi att begränsa antalet deltagare till 24 per promenad. 

Vi utgår just nu från att restriktionerna gäller under hela den tid vi har våra promenader, alltså t o m den 25/5. 

Se hela vårprogrammet under flik Program/Vårprogram 2021. 

                     Väl mött!


            

 

Jubileumsföreläsningar Alingsås 400 år

Dick Harrisons och Simon Waerns
föreläsningar återfinns under Länkar.

Föreläsningslokal

Christinaesalen (2 vån)

i anslutning till
Christinae kyrka
V Kyrkogatan, Alingsås

Senaste nytt

Referat från Håkan Kumlers föreläsning "Gamla vägar i Västergötland" den 19/10 finns nu att läsa under Pressklipp.

R
eferat från tidigare föreläsningar finns också att läsa under Pressklipp.

Medlemskap

Årsavgiften för 2021 är 75:- per hushåll. (Årsavgiften halveras då vi pga coronasituationen inte kan ha ett vanligt program).

Årsavgiften sätts in på bg 143-0404, så snart som möjligt efter årsskiftet . Glöm inte avsändare! Vi önskar också adress, telefonnummer och mailadress för den som är ny medlem.

Som medlem betalar man 40:- i inträde vid föreläsningar inklusive kaffe och smörgås. Icke-medlemmar betalar 80:-.

Historiepoddar om Alingsås

Historiepoddar om Alingsås återfinns under Länkar.

Senaste uppdatering

Sidan är uppdaterad den 13/4 2021.

Vi rekommenderar datorversionen av hemsidan. Vyerna i mobilen kan ibland se något underliga ut och detta är inte redigerbart.

  Jubileumsföreläsningar
       Alingsås 400 år