© 2016 Historiska Sällskapet Alingsås

Välkommen till Historiska Sällskapet - en förening som funnits sedan 1983

Föreningen vänder sig till alla med intresse för historia. Genom föreläsningar, utfärder och

social samvaro vill vi verka för att allas vårt historieintresse stimuleras och kontakter knyts med en historieintresserad allmänhet. Förening-en består av ca 155 medlemmar.

> Föreningen anordnar föreläsningar om historiska      ämnen - både i allmän och lokal historia.

> Föreningen ordnar utfärder/exkursioner till  historiskt intressanta platser.

> Föreningen ansvarar för informationen vid  minnesplatsen för överfallet vid Brobacka 1566.

Fattighusbron och Åmanska fastigheten. Foto: Pressbyrån förlag, sent 1950-tal.

Nästa programpunkt

                     Föreläsning
 

             Må 27/1 2020 kl 19.00


                Pär Connelid
      Historisk geograf och agrarhistoriker

Historiska kartor - ett riktigt världsarv

 

De äldre svenska lantmäterikartorna är
ett unikt historiskt källmaterial – ett riktigt världsarv. Kartorna visar i detalj hur land-skapet såg ut under 1600-, 1700- och
1800-talen, var bebyggelsen låg, hur marken användes etc. Många av landets gårdar och byar karterades flera gånger från 1600-talets mitt och framåt. Kartorna visar dock inte bara hur landskapet såg ut vid tiden för karteringarna. Ofta framträder flera tidsskikt, som gör det möjligt att förstå vad som hänt i landskapet under 
mycket lång tid. Följ med på en tur genom det västsvenska odlingslandskapets historia – speglad i bl a de äldre kartorna från Alingsås med omnejd!


                   Välkommen!

Föreläsningslokal

Christinaesalen (2 vån)

i anslutning till
Christinae kyrka
V Kyrkogatan, Alingsås

Senaste nytt

Referat från Simon Waerns föreläsning "Alingsås 1900-tal
- modernitet och omdaning"

den 21/10 finns publicerat under Pressklipp.

R
eferat från tidigare föreläsningar finns också att läsa under Pressklipp.

Jubileumsföreläsningar Alingsås 400 år
Medlemskap

Årsavgiften för 2020 är 150:- per hushåll. 

Årsavgiften sätts in på bg 143-0404, så snart som möjligt efter årsskiftet och senast i februari månad. Glöm inte avsändare! Vi önskar också adress, telefonnummer och mailadress för den som är ny medlem.

Som medlem betalar man 40:- i inträde vid föreläsningar inklusive kaffe och smörgås. Icke-medlemmar betalar 80:-.

Senaste uppdatering

Sidan är uppdaterad den 17/1 2020.

Vi rekommenderar datorversionen av hemsidan. Vyerna i mobilen kan ibland se något underliga ut och detta är inte redigerbart.

Dick Harrisons och Simon Waerns
föreläsningar återfinns under Länkar.

  Jubileumsföreläsningar
       Alingsås 400 år
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now