Fattighusbron och Åmanska fastigheten. Foto: Pressbyrån förlag, sent 1950-tal.

Välkommen till Historiska Sällskapet - en förening som funnits sedan 1983

Föreningen vänder sig till alla med intresse för historia. Genom föreläsningar, utfärder och

social samvaro vill vi verka för att allas vårt historieintresse stimuleras och kontakter knyts med en historieintresserad allmänhet. Förening-en består av ca 185 medlemmar.

> Föreningen anordnar föreläsningar om historiska       ämnen - både i allmän och lokal historia.

> Föreningen anordnar utfärder till historiskt
   intressanta platser.

> Föreningen ansvarar för informationen vid
   minnesplatsen för överfallet vid Brobacka 1566.

> Föreningen understödjer och manifesterar arbetet
   för att uppmärksamma den historiska utvecklingen
   i vårt lokalsamhälle.

Nästa programpunkt

                      Föreläsning
            

              To 17/11 2022 kl 19.00

               Simon Waern
            
Bebyggelseantikvarie

                   
            PH Rosenström 
         trästadens räddare  
                            

Simon Waern berättar i ord och bild om den stadsomvandling småstaden Alingsås genomgick under 1900-talets andra hälft och om museichefen P H Rosenströms betydelsefulla gärning för kulturarvets bevarande.

1960-talet var rivningsraseriets decennium i Sverige. Rivningsvågorna svallade högt även i Alingsås – men i jämförelse med flertalet andra gamla småstäder undkom stadskärnan total sanering. Många värdefulla byggnader och miljöer bevarades, mycket tack vare Per-Henrik Rosenströms enträgna arbete. 

För serveringens skull behöver vi anmälan tidigast ti 8/11 kl 9.00 och senast fr 11/11 till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com alt tel 0736-249 632.

 

                       Välkommen!

   

             

Föreläsningslokal

Christinaesalen (2 vån)

i anslutning till
Christinae kyrka
V Kyrkogatan, Alingsås

Senaste nytt

Sammandrag från tidigare föreläsningar finns att läsa under Referat.

Senaste historiska reportage

Kärrbogärde i Hemsjö - ett okänt kulturellt centrum. Reportaget återfinns under Referat / Historiska promenader.

Historiepoddar om Alingsås

Historiepoddar om Alingsås återfinns under Länkar.

Medlemskap

Årsavgiften för 2022 är 150:- per hushåll.

Årsavgiften sätts in på bg 143-0404 
så snart som möjligt efter årsskiftet, dock senast den sista februari.

Glöm inte avsändare! Vi önskar också adress, telefonnummer och mailadress för den som är ny medlem.

Som medlem betalar man 50:- i inträde vid föreläsningar inklusive kaffe och smörgås. Icke-medlemmar betalar 80:-.

Senaste uppdatering

Sidan är uppdaterad den 20/9 2022.

Vi rekommenderar datorversionen av hemsidan. Vyerna i mobilen kan ibland se något underliga ut och detta är inte redigerbart.