top of page

Fattighusbron och Åmanska fastigheten. Foto: Pressbyrån förlag, sent 1950-tal.

Nästa programpunkt

           
               Bussutfärd till     
       
  Vänersborg fr
 22/9

Intresset för höstens resa till Vänersborg har varit mycket stort och anmälningslistan är nu fulltecknad.

Därmed önskar vi Dig i stället välkommen till nästa programpunkt måndag den 9/10 - föreläsningen om "Arkeologiska fynd vid grävningen för Västlänken" då arkeolog Christina Rosén berättar om den historiska kunskap som framkommit i samband med grävandet för Västlänken i Göteborg, se vidare under Program / Höstprogram 2023.

                 Välkommen!

                     

             


 

           

Välkommen till Historiska Sällskapet - en förening som funnits sedan 1983

Föreningen vänder sig till alla med intresse för historia. Genom föreläsningar, utfärder och

social samvaro vill vi verka för att allas vårt historieintresse stimuleras och kontakter knyts med en historieintresserad allmänhet. Förening-en består av ca 185 medlemmar.

> Föreningen anordnar föreläsningar om historiska       ämnen - både i allmän och lokal historia.

> Föreningen anordnar utfärder till historiskt
   intressanta platser.

> Föreningen ansvarar för informationen vid
   minnesplatsen för överfallet vid Brobacka 1566.

> Föreningen understödjer och manifesterar arbetet
   för att uppmärksamma den historiska utvecklingen
   i vårt lokalsamhälle.

Föreläsningslokal

Christinaesalen (2 vån)

i anslutning till
Christinae kyrka
V Kyrkogatan, Alingsås

Senaste nytt

Sammandrag från tidigare föreläsningar finns att läsa under Referat.

Senaste historiska reportage

Kärrbogärde i Hemsjö - ett okänt kulturellt centrum. Reportaget åter-finns under Referat / Historiska promenader.

Medlemskap

Årsavgiften för 2023 är 150:- per hushåll.

Årsavgiften sätts in på bg 143-0404 
så snart som möjligt efter årsskiftet, dock senast den sista februari.

Glöm inte avsändare! Vi önskar också adress, telefonnummer och mailadress för den som är ny medlem.

Som medlem betalar man 60:- i inträde vid föreläsningar inklusive kaffe och smörgås. Icke-medlemmar betalar 80:-.

Senaste uppdatering

Sidan är uppdaterad den 7/9 2023.

Vi rekommenderar datorversionen av hemsidan. Vyerna i mobilen kan ibland se något underliga ut och detta är inte redigerbart.

Historiepoddar om Alingsås

Historiepoddar om Alingsås återfinns under Länkar.

bottom of page