top of page

Fattighusbron och Åmanska fastigheten. Foto: Pressbyrån förlag, sent 1950-tal.

Nästa programpunkt


Välkommen till invigningen
av porträttskulpturen
P H Rosenström – trästadens räddare

Plats: Alinge torg, i korsningen Kungsgatan -             Färgaregatan
Tid:    Lördagen den 1 juni 2024 kl 12.00

Program

11.50  Musikkåren Kamraterna spelar.
 

12.00  Carina Håkansson, ordförande i
           Alingsås Hembygdsförening, hälsar
           välkommen.

           Håkan Kumler, ordförande i Historiska
           Sällskapet, berättar om bakgrunden till
           uppförandet av Rosenströmskulpturen.

           Ulla Skoog presenterar den bevarade
           trästaden.

           Daniel Filipsson och Simon Waern,
           kommunalråd i Alingsås, berättar om
           P H Rosenströms betydelsefulla insats
           för bevarandet av den äldre bebyggelsen
           i staden.

           Musikkåren Kamraterna spelar.

           Skulptören Peter Linde berättar om sitt   
           arbete och om gestaltandet av porträttet.

            Ulla Skoog kåserar om trästaden och
            värdet av att vårda och bevara äldre
            miljöer.     

             Anne Gunnevik, ordförande i Kultur-
             och 
Utbildningsnämnden, avtäcker
             skulpturen.         

      

             Håkan Kumler avslutar, varefter
             musikkåren 
Kamraterna spelar.

 
 

Föreläsningslokal

Christinaesalen (2 vån)

i anslutning till
Christinae kyrka
V Kyrkogatan, Alingsås

Senaste nytt

Sammandrag från tidigare föreläsningar finns att läsa under Referat.

Senaste historiska reportage

Kärrbogärde i Hemsjö - ett okänt kulturellt centrum. Reportaget åter-finns under Referat / Historiska promenader.

Historiepoddar om Alingsås

Historiepoddar om Alingsås återfinns under Länkar.
Uppdaterad 10/1 2024 med poddarna
61-73.

Välkommen till Historiska Sällskapet - en förening som funnits sedan 1983

Föreningen vänder sig till alla med intresse för historia. Genom föreläsningar, utfärder och

social samvaro vill vi verka för att allas vårt historieintresse stimuleras och kontakter knyts med en historieintresserad allmänhet. Förening-en består av ca 185 medlemmar.

> Föreningen anordnar föreläsningar om historiska       ämnen - både i allmän och lokal historia.

> Föreningen anordnar utfärder till historiskt
   intressanta platser.

> Föreningen ansvarar för informationen vid
   minnesplatsen för överfallet vid Brobacka 1566.

> Föreningen understödjer och manifesterar arbetet
   för att uppmärksamma den historiska utvecklingen
   i vårt lokalsamhälle.

Medlemskap

Årsavgiften för 2024 är 150:- per hushåll.

Årsavgiften sätts in på bg 143-0404 
så snart som möjligt efter årsskiftet, dock senast den sista februari.

Glöm inte avsändare! Vi önskar också adress, telefonnummer och mailadress för den som är ny medlem.

Som medlem betalar man 60:- i inträde vid föreläsningar inklusive kaffe och smörgås. Icke-medlemmar betalar 80:-.

Senaste uppdatering

Sidan är uppdaterad den 22/5 2024.

Vi rekommenderar datorversionen av hemsidan. Vyerna i mobilen kan ibland se något underliga ut och detta är inte redigerbart.

bottom of page