Välkommen till Historiska Sällskapet - en förening som funnits sedan 1983

Föreningen vänder sig till alla med intresse för historia. Genom föreläsningar, utfärder och

social samvaro vill vi verka för att allas vårt historieintresse stimuleras och kontakter knyts med en historieintresserad allmänhet. Förening-en består av ca 155 medlemmar.

> Föreningen anordnar föreläsningar om historiska      ämnen - både i allmän och lokal historia.

> Föreningen ordnar utfärder/exkursioner till  historiskt intressanta platser.

> Föreningen ansvarar för informationen vid  minnesplatsen för överfallet vid Brobacka 1566.

Fattighusbron och Åmanska fastigheten. Foto: Pressbyrån förlag, sent 1950-tal.

Nästa programpunkt

                  Föreläsning

              6/12 2021 kl 19.00

        Kina för 50 år sedan

           Karin Axelsson
                

Karin Axelsson, som under 1970- och 80-talen gjorde många resor i Svensk-kinesiska vänskapsförbundets regi till Kina, berättar i ord och bild om hur hon upplevde landet då. Kina var då världens största u-land. Kontrasten till dagens Kina är slående.

Denna gång äter vi som tidigare år julbuffé efteråt. Kostnad för buffén blir 160:- förutom inträdet. Anmälan till buffén senast to 2/12 till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com alt tel 0736-24 96 32.      


 
                      Välkommen!     


Vi vänder oss i höst enbart till betalande 

medlemmar i Historiska Sällskapet, 
programmet för hösten kommer inte att
annonseras i lokalpressen!

Jubileumsföreläsningar Alingsås 400 år

Dick Harrisons och Simon Waerns
föreläsningar återfinns under Länkar.

Föreläsningslokal

Christinaesalen (2 vån)

i anslutning till
Christinae kyrka
V Kyrkogatan, Alingsås

Senaste nytt

Referat från Stefan Högbergs föreläsning "Medeltidens 
kvinnliga krigare"
den 8/11 2021
finns att läsa under Pressklipp.

R
eferat från tidigare föreläsningar finns också att läsa under Pressklipp.

Historiepoddar om Alingsås

Historiepoddar om Alingsås återfinns under Länkar.

Medlemskap

Årsavgiften för 2021 är 75:- per hushåll. (Årsavgiften halveras då vi pga coronasituationen inte kan ha ett vanligt program).

Årsavgiften sätts in på bg 143-0404, så snart som möjligt efter årsskiftet . Glöm inte avsändare! Vi önskar också adress, telefonnummer och mailadress för den som är ny medlem.

Som medlem betalar man 40:- i inträde vid föreläsningar inklusive kaffe och smörgås. Icke-medlemmar betalar 80:-.

Senaste uppdatering

Sidan är uppdaterad den 28/11 2021.

Vi rekommenderar datorversionen av hemsidan. Vyerna i mobilen kan ibland se något underliga ut och detta är inte redigerbart.

  Jubileumsföreläsningar
       Alingsås 400 år