Fattighusbron och Åmanska fastigheten. Foto: Pressbyrån förlag, sent 1950-tal.

Välkommen till Historiska Sällskapet - en förening som funnits sedan 1983

Föreningen vänder sig till alla med intresse för historia. Genom föreläsningar, utfärder och

social samvaro vill vi verka för att allas vårt historieintresse stimuleras och kontakter knyts med en historieintresserad allmänhet. Förening-en består av ca 185 medlemmar.

> Föreningen anordnar föreläsningar om historiska      ämnen - både i allmän och lokal historia.

> Föreningen ordnar utfärder/exkursioner till  historiskt intressanta platser.

> Föreningen ansvarar för informationen vid  minnesplatsen för överfallet vid Brobacka 1566.

Nästa programpunkt

               
Inställd föreläsning!!!


Mikael Lindgrens föreläsning
den 31/1 2022 om
Hjälmareds egendom
är tyvärr inställd p g a
rådande restriktioner.  

             

Föreläsningen kommer vi att
få höra vid ett senare tillfälle. 


 

Jubileumsföreläsningar Alingsås 400 år

Dick Harrisons och Simon Waerns
föreläsningar återfinns under Länkar.

Föreläsningslokal

Christinaesalen (2 vån)

i anslutning till
Christinae kyrka
V Kyrkogatan, Alingsås

Senaste nytt

Referat från Karin Axelssons föreläsning "Kina för 50 år sedan"
den 6/12 2021 finns att läsa under
Pressklipp.

R
eferat från tidigare föreläsningar finns också att läsa under Pressklipp.

Medlemskap

Årsavgiften för 2022 är 150:- per hushåll.

Årsavgiften sätts in på bg 143-0404 
så snart som möjligt efter årsskiftet, dock senast den sista februari.

Glöm inte avsändare! Vi önskar också adress, telefonnummer och mailadress för den som är ny medlem.

Som medlem betalar man 50:- i inträde vid föreläsningar inklusive kaffe och smörgås. Icke-medlemmar betalar 80:-.

Senaste uppdatering

Sidan är uppdaterad den 17/1 2022.

Vi rekommenderar datorversionen av hemsidan. Vyerna i mobilen kan ibland se något underliga ut och detta är inte redigerbart.

Historiepoddar om Alingsås

Historiepoddar om Alingsås återfinns under Länkar.

© 2016 Historiska Sällskapet Alingsås