top of page

Fattighusbron och Åmanska fastigheten. Foto: Pressbyrån förlag, sent 1950-tal.

Nästa programpunkt

         
 Eftermiddagsutflykt till Kvinnestadborgen


On 22/5 2024

 

Vi besöker den okända medeltida borgen vid Kvinnestadssjön, några kilometer
söder om Vårgårda. Traditionen har gått från generation till generation                     beträffande byggnadsrester på två kullar, kallade Slottet och Borrebacka med           djupa vallgravar runt om. Man har antagit att det rör sig om någon form av                 befästning, men inte känt till vid vilken tid och hur länge den har använts. Vår       styrelsemedlem, Erik Fristedt, tar oss med till borgen samt berättar om den och de fynd som gjorts där. Vi besöker även den intilliggande sevärda 1200 tals-kyrkan. (Obs! Vi går i ojämn terräng!)

 

Vi träffas för samåkning med bilar på Willys parkering (längst in till höger)
kl 14.00Anmälan till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com alternativt
mobil 0736-24 96 32 tidigast ti 14/5
kl 09.00 och senast fr 17/5.
 
Max 30 deltagare. Kostnad 40:-/person för ersättning till chaufförerna. Medtag kaffekorg! Hemkomst ca 18.

               Välkommen!
 

Föreläsningslokal

Christinaesalen (2 vån)

i anslutning till
Christinae kyrka
V Kyrkogatan, Alingsås

Senaste nytt

Sammandrag från tidigare föreläsningar finns att läsa under Referat.

Senaste historiska reportage

Kärrbogärde i Hemsjö - ett okänt kulturellt centrum. Reportaget åter-finns under Referat / Historiska promenader.

Historiepoddar om Alingsås

Historiepoddar om Alingsås återfinns under Länkar.
Uppdaterad 10/1 2024 med poddarna
61-73.

Välkommen till Historiska Sällskapet - en förening som funnits sedan 1983

Föreningen vänder sig till alla med intresse för historia. Genom föreläsningar, utfärder och

social samvaro vill vi verka för att allas vårt historieintresse stimuleras och kontakter knyts med en historieintresserad allmänhet. Förening-en består av ca 185 medlemmar.

> Föreningen anordnar föreläsningar om historiska       ämnen - både i allmän och lokal historia.

> Föreningen anordnar utfärder till historiskt
   intressanta platser.

> Föreningen ansvarar för informationen vid
   minnesplatsen för överfallet vid Brobacka 1566.

> Föreningen understödjer och manifesterar arbetet
   för att uppmärksamma den historiska utvecklingen
   i vårt lokalsamhälle.

Medlemskap

Årsavgiften för 2024 är 150:- per hushåll.

Årsavgiften sätts in på bg 143-0404 
så snart som möjligt efter årsskiftet, dock senast den sista februari.

Glöm inte avsändare! Vi önskar också adress, telefonnummer och mailadress för den som är ny medlem.

Som medlem betalar man 60:- i inträde vid föreläsningar inklusive kaffe och smörgås. Icke-medlemmar betalar 80:-.

Senaste uppdatering

Sidan är uppdaterad den 10/4 2024.

Vi rekommenderar datorversionen av hemsidan. Vyerna i mobilen kan ibland se något underliga ut och detta är inte redigerbart.

bottom of page