top of page

Höstutflykt till Ledningsplats Björn utanför Jung, Porslinsmuseet i Lidköping och Stola säteri på Kålland lördagen den 2 september 2017

 

 

7.45               Samling vid IOGT-lokalen, Oscarsgatan 5 i Sörhaga.

                      Glöm inte kaffe och bröd till förmiddagens fika!!!!!

8.00               Avfärd

 

9.00               Ledningsplats Björn utanför Jung. Det var chefen för första flygeskadern,                       Björn Bjuggren, som lät bygga om miltärbarackerna hörande till det                                   hemliga flygfältet 7 under andra världskriget till den superhemliga                                     flygledningsplatsen Björn år 1959. Anläggningen var tänkt att under det                             kalla kriget leda svenskt attackflyg mot en eventuell invasionsflotta över                           Östersjön. Platsen blev dock inte hemlig så länge, eftersom Stig                                         Wennerström avslöjade platsen för ryssarna. Platsen har sedan varit                                   bortglömd ända till 2015, då den undersöktes och dokumenterades av                                 arkeologistudenter från Göteborgs Universitet under ledning av arkeolog                           Tony Axelsson.

                      Introduktion av markägaren Arne Ingemarsson. Därefter egen rundvandring                       bland utställningsskärmarna. Efteråt dricker vi vårt medhavda kaffe.

 

11.30             Rörstrands porslinsmuseum, Lidköping. Guidning

 

                      Vi får ta del av 290 års porslinshistoria – från 1726 och fram tills idag. Här                         har allt från praktkeramik till folkkära klassiker tillverkats. Förutom                                   utställningens föremål får vi möta industrihistoria, designhistoria och                                 människorna bakom den keramiska funktionen och skönheten.

13.00             Lunch på restaurang Terrassen i Lidköping

                     

14.30             Stola säteri. Säteriet har anor sedan 1200-talet. Gården har funnits i släkten                       Ekeblads ägo från 1400-talet och fram till 1800-talets början, då den kom                           att övergå till släkten Piper. Från 1879 har gården innehafts av ofrälse                                 ägare. Den siste private ägaren, Holger Ander, lät före sin död 1989 bilda                           en stiftelse av huvudbyggnad och park. Den nuvarande huvudbyggnaden är                       från tidigt 1700-tal.

                      Jörgen Lindqvist visar mangårdsbyggnaden och berättar om gårdens                                   historia.

16.00             Stopp på Mäjens Glass&Maräng i Håle-Täng. Tillfälle att köpa kaffe,

                      fikabröd, glass och annat som finns att inhandla i butiken.

17.00             Hemfärd

18.30 ca        Beräknad ankomst Alingsås

Vi åker i två mindre bussar.

Sista anmälningsdatum är fredag den 18/8 till Håkan Kumler hakan.kumler@telia.com eller 0733-926279. Samtidigt insättes 500:- (650:- för icke-medlemmar) på bg 143-0404. Glöm inte avsändare! Resan är subventionerad för medlemmar. Anmäl er så snart som möjligt, så att vi bättre kan planera antalet fordon.

I priset ingår resa, inträden och lunch.

Ett separat brev till dem som är anmälda skickas ut någon vecka före resan.

Vi hoppas på en trevlig och givande dag tillsammans!

Styrelsen

genom Håkan Kumler, ordf

Ledningscentral Björn. Foto: Anders Berglund, 2015

Porslinsmuseet, Lidköping. Foto: Håkan Kumler, 2015

Stola säteri. Foto: Håkan Kumler, 2016

bottom of page