Gamla Alingsåskartor 

Alingsåskarta 1750 med komplettering 1797. 

Alingsåskarta 1856, Gustaf Ljunggren.

Alingsåskarta 1856, Gustaf Ljunggren, detalj folkmängden 1855.

Lantmäteriets karta över Alingsås, 1890-tal. Utgivning Älvsborgs Länsmuseum, 1988.

Lantmäteriets karta över Östad, 1890-tal. Utgivning Älvsborgs Länsmuseum, 1988.

Lantmäteriets karta över Hålanda, 1890-tal. Utgivning Älvsborgs Länsmuseum, 1988.

Alingsåskarta 1856, Gustaf Ljunggren, detalj stadskvarteren.

Alingsåskarta, Wilhelm Kruse, 1726. 

Alingsåskarta, Jonas Forsell, 1761.

Alingsåskarta, Striedbeck, 1750.

Lantmäteriets karta över Långared, 1890-tal, Utgivning Älvsborgs Länsmuseum, 1988.