top of page

Gamla Alingsåskartor 

Alingsåskarta, Wilhelm Kruse, 1726. 

Alingsåskarta, Jonas Forsell, 1761.

Alingsåskarta, Striedbeck, 1750.

Alingsåskarta 1750 med komplettering 1797. 

Alingsåskarta 1856, Gustaf Ljunggren.

Alingsåskarta 1856, Gustaf Ljunggren, detalj stadskvarteren.

Alingsåskarta 1856, Gustaf Ljunggren, detalj folkmängden 1855.

Lantmäteriets karta över Alingsås, 1890-tal. Utgivning Älvsborgs Länsmuseum, 1988.

Lantmäteriets karta över Östad, 1890-tal. Utgivning Älvsborgs Länsmuseum, 1988.

Lantmäteriets karta över Hålanda, 1890-tal. Utgivning Älvsborgs Länsmuseum, 1988.

Lantmäteriets karta över Långared, 1890-tal, Utgivning Älvsborgs Länsmuseum, 1988.

Klicka på ikonen ovan så presenteras Gusten Gaebels karta från 1951 över fornlämningar av olika slag i Alingsåstrakten.

På en äldre generalstabskarta har Gaebel lagt in sina fynd. Gaebel var amatörforskare. Hans iakttagelser bedöms dock av arkeologer som relevanta och kan därför sägas ha stort värde.

 

bottom of page