top of page

Vårprogram 2017

Under våren ses vi som vanligt till föreläsningarna den 7/2 och den 13/3 i IOGT-lokalen, Oscarsgatan 5, Alingsås, kl 19.00. Den tredje föreläsningen den 8/5 kl 19 är förlagd till Stampens kvarn.

 

Ti 7/2 Märkliga västgötska samlare

Johnny Hagberg, kyrkoherde i Järpås och tillika ordförande i såväl Föreningen för Västgötalitteratur som i Skara Stiftshistoriska Sällskap, föreläser om märkliga västgötar som varit samlare. Det handlar bl a om en biskop som samlade på vapen, en friherre som samlade böcker och om en skollärare som samlade på allt som var ”gammelt”.

 

Må 13/3 Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Dagordning bifogas. 

Därefter föredrag. Östads stiftelse – från barnhus till utbildning inom gröna näringar

Patrik Alströmer berättar om det Sahlgrenska testamentet, som styrde verksamheten på Östad från 1774 till 1945, vidare om skogsutbildningen på Östad 1945 – 1988 samt om den universitetsutbildning av ungdom inom de gröna näringarna, som äger rum på Östad sedan 1989.

 

Må 8/5 Stampens kvarn och dess historia

Björn Florin, tidigare ordförande i Alingsås Hembygdsförening, berättar om Stampens kvarn, en av Alingsås äldsta byggnader, och dess betydelse för staden.

Ett arrangemang i samarbete med Alingsås Hembygdsförening. Denna gång träffas vi i Stampens kvarn. Eftersom antalet platser i kvarnen av säkerhetsskäl är begränsat till 60 personer, krävs föranmälan. Hälften av platserna är reserverade för medlemmar i Historiska Sällskapet och den andra hälften för medlemmar i Alingsås Hembygdsförening.

Obligatorisk anmälan till Håkan Kumler senast on 3/5 till hakan.kumler@telia.com el tel 0733-926279. Kvarnen är ouppvärmd. Ta därför med varma kläder!

 

Inträdet till våra föreläsningar i IOGT-lokalen är 40:- för betalande medlemmar och 60:- för icke-medlemmar inkl kaffe. Inträde till Stampens kvarn den 8/5 är 40:- inkl kaffe.

 

Eventuellt ordnar vi en exkursion till någon historiskt intressant plats i Alingsås närhet under maj månad.

 

Väl mött till vårens historieprogram!

 

Styrelsen genom Håkan Kumler, ordf

 

 

Vi ber Dig samtidigt att så snart som möjligt efter årsskiftet betala Din årsavgift för 2017 på SEK 150:- till föreningens bankgiro nr 143-0404. OBS! Endast en betalning per hushåll och glöm inte att ange avsändare.
 

Du som har en mail-adress och ännu inte har lämnat den ombedes därför vänligen att lämna den till vår kassör Gustaf Hansson på mail-adress: gustaf.hansson@gmail.com

På detta sätt sparar vi kopieringskostnader samt inköp av kuvert och porto. För Dig som inte har en mail-adress, kommer vi naturligtvis även i fortsättningen att skicka informa-tionen per post.

 

Östads säteri

Stampens kvarn

bottom of page