top of page
Föreläsningar från 2008 - 2023
2008, vår    Tony Axelsson/Maria Vretemark ( årsmöte)                  Utgrävningarna av äldsta kyrkan i Varnhem
                    Dick Harrison (lokal Konsthallen, biblioteket)              Vikingaliv

2008, höst   Erik Samuelsson                                                             Gräfsnäs slottsruin i vår tid
                    Johan Lupander                                                             2:a världskriget
                    Olof Braide                                                                      Hur Sverige fick sina nuvarande gränser
                    Stina Andersson                                                              Fornlämningar kring Alingsås
                    Rolf Malmenstam                                                           Jean Baptiste Bernadotte på Sveriges tron
                    Lars Gahrn                                                                      Miniföreläsning med muntration

2009, vår     Erik Andersson (årsmöte)                                               Västergötland i ett historiskt perspektiv
                    Rolf Malmenstam                                                            Råskinnet Karl IX

2009, höst   K E Andersson/Bo Björklund                                         Risveden del 3
                    Olof Braide                                                                       Svensk neutralitet bakom hemligstämpeln
                    Ingrid Johansson                                                             Göteborgs utveckling som hamnstad
                    Rolf Malmenstam                                                            Ukraina i historien och idag
                    Per Henrik Rosenström                                                   En museiman berättar
                    Lars Gahrn                                                                       Miniföreläsning med muntration

2010, vår    Jenny Engelin (årsmöte)                                                   Rykande färskt om utgrävningarna i Lödöse och undersökningar vid E20
                   AM Alströmer                                                                   Margareta Leijonhufvud

2010, höst   Johan Lupander                                                              Skagerackslaget
                    Maria Vretemark                                                            Birger Jarls grav i Varnhem, gravöppningen 2002
                    Olof Braide                                                                      Den svenska erövringen av Västkusten
                    Göran Anderberg                                                           Folke Bernadotte och de vita bussarna
                    Lars Gahrn                                                                      Miniföreläsning med muntration

2011, vår      Marita Sjölin (årsmöte)                                                  Virkelsborg – en västgötsk fornborg

2011, höst     Björn Florin                                                                   Ostindiefararen Götheborg
                      Håkan Kumler                                                              Solovetskijöarna – det första Gulag-lägret
                      Erik Fristedt                                                                  Gräfsnäs-Loholmen – två intressanta forskningsprojekt
                      Olof Braide                                                                    Sammansvärjningen mot Gustaf III i ny diskussion
                      Lars Gahrn                                                                    Miniföreläsning med muntration

2012, vår       Ing-Marie Trädgård (årsmöte)                                    Vikingafynd i Götaälvdalen
                      Tony Axelsson                                                               Nya tolkningar av Falbygdens gånggrifter


2012, höst      Marie Schmidt                                                             Hur lag och rätt påverkade vardagen för medeltidsmänniskan
                       Johan Lupander                                                          Finlands ödesstund 1944, hur det finska försvaret hejdade Röda arméns massanfall 
                       Gösta Sandberg                                                           Bilder från Alingsås
                       Lars Gahrn                                                                  Miniföreläsning med muntration

2013, vår       Bengt Nordqvist (årsmöte)                                           Kungarnas, sagornas och guldets tid
                      Maria Vretemark                                                         Gravöppningen i Riddarholmskyrkan, sökandet efter Magnus Ladulås

2013, höst     Björn Lippold                                                               Den indelte knekten och Göta kanal
                      Staffan von Arbin                                                        Marinarkeologiska undersökningar i Alingsåstrakten
                      Lars Gahrn                                                                  Miniföreläsning med muntration

2014, vår       Håkan Kumler (årsmöte)                                           Från Stalin till Putin – politiska uttryck i den sovjetiska och ryska konsten och arkitekturen under de senaste 90 åren
                      Christina Rosén                                                          Utgrävningarna 2013 i Gamlestaden – Göteborgs föregångare

2014, höst     Olof Braide                                                                 Så var det 1914
                      Thomas Andrén                                                         Väverska, knalle och förlag
                      Lars Gahrn                                                                 Miniföreläsning med muntration

2015, vår       Filmvisning (årsmöte)                                                Alingsåsbygden i bild
                      Britt Liljewall                                                            Mig själv och mitt gods förvalta – 1800-talskvinnor i kamp om myndighet

2015, höst     Pär-Uno Ström/Carina Håkansson                         Alingsås bagerier under fyra sekler
                     Maria Vretemark                                                      Utgrävningarna i Varnhem 2015

2016, vår      Christer Gustafsson Slätt                                         Sollebrunn som kommunikationscentrum förr i världen och Genneveds marknad
                     Marcus Swenson (årsmöte)                                       Flykten över Östersjön 1944 – olika människoöden

2016, höst     Anders Berglund                                                      Biskopens borg i nya perspektiv
                     Anna-Lena Gerdin                                                    Kritpipor, ormhuvudringar och en pyntad julgran - historier om Nolhaga        
                      Lars Johansson                                                        Smalspårsjärnvägar runt Alingsås

2017, vår      Johnny Hagberg                                                       Märkliga västgötska samlare
                     Patrik Alströmer (årsmöte)                                      Östads stiftelse – från barnhus till utbildning inom de gröna näringarna
                     Björn Florin (i Stampens kvarn)                              Stampens kvarn och dess historia

2017, höst     Kristina Bengtsson                                                  Gränssättningar i Västsverige mellan Sverige och Danmark      
                     Marcus Hagberg                                                      Reformationen – förspel, huvudsak och konsekvenser. Nedslag och utblickar
                     Elver Jonsson                                                           Raoul Wallenbergs liv och öde

2018, vår       Sven-Erik Johansson                                             Mitt Nordkorea
                      Ingemar Svennered (årsmöte)                               På och kring sjön Anten – bilder från förr med Ingemar Svennered, Långared
                      Anna Lokrantz                                                       När turisterna kom till Kinnekulle

2018, höst     Bo Björklund                                                          Götaälvdalen – det glömda landskapet mellan Västergötland och Bohuslän
                     Dick Harrison (lokal Equmeniakyrkan)                 Alingsås historiska gryning – staden före och under Alströmer
                     Lennart Palm                                                          Från gravallvarligt till dödskul

2019, vår      Simon Waern (lokal Palladium)                              1800-talets Alingsås – idyll och industri
                     Björn Dahrén (årsmöte)                                          Marinarkeologiska undersökningar vid Näsborgen på Visingsö
                     Johan Lupander                                                      Karelska näset 1944 – Nordens öde avgörs

2019, höst    Simon Waern (lokal Alströmerteatern)                    Alingsås 1900-tal – modernitet och omdaning
                     Benny Ruus                                                             Kanalernas historia i Sverige. De kända kanalbyggarna och deras tekniska innovationer
                     Lena Sjöberg                                                           Stephen Bennet – Jonas Alströmers högra hand i Alingsås

2020, vår      Pär Connelid                                                           Historiska kartor – ett riktigt världsarv
                     Peter Axelberg (årsmöte)                                        Arne Beurling – professorn som knäckte den tyska krigsmaktens hemliga kod

2020, höst    Håkan Kumler                                                        Gamla vägar i Västergötland

2020, senhöst - 2021, höst                                                             Corona-pandemi, inga föreläsningar utan istället historiska promenader!!!

2021, höst   Stefan Högberg (årsmöte)                                        Medeltida kvinnliga krigare
                    Karin Axelsson                                                         Kina för 50 år sedan

2022, vår     Göran Lundin (årsmöte)                                          Skår och Lövekulle - då och nu. Ett tidsperspektiv i ord och bild.
                    Karin Westin Tikkanen                                           Flykten genom Berlin
                                                         
2022, höst   Mikael Lindgren                                                       Hjälmareds egendom - några nedslag i gårdens historia
                   Simon Waern                                                             PH Rosenström - trästadens räddare
                   Ingemar Svennered                                                   Greve Gomer och andra båtar på sjön Anten under början av 1900-talet   

2023, vår    Carl T Ek                                                                    Dick Helander - rättsskandalen om biskopsbreven
                   Simon Karlsson (årsmöte)                                          Vårgårda under järnåldern - en central bygd i Västergötland

                   Mats Erasmie                                                              Emigrationen som gick fruktansvärt fel - om flyktingströmmen från Sverige till Brasilien

2023, höst  Christina Rosén                                                          Arkeologiska fynd vid grävningen för Västlänken
                   Inger Ernstsson                                                          Gunnebo - en arkitektonisk pärla från det sena 1700-talet, där hantverket hela tiden stått i centrum   
                   Håkan Kumler                                                            Eva Dickson - ett bedårande barn av sin tid                   
   
                                    
                    

bottom of page