top of page

Höstprogram 2017

 

Under hösten ses vi som vanligt till föreläsningarna i IOGT-lokalen, Oscarsgatan 5, Alingsås,

kl 19.00

 

2/9         Utflykt i historiens tecken till Ledningsplats Björn utanför Jung,

                    Porslinsmuseet i Lidköping och Stola säteri på Kålland

                    Se separat program! Sista anmälningsdatum är den 18/8 till Håkan Kumler,                               hakan.kumler@telia.com eller 0733-926279.

                    Samtidigt insättes 500:- (650:- för icke-medlemmar) på bg 143-0404. Glöm inte                       avsändare! Resan är subventionerad för medlemmar. Ett separat brev till dem                       som är anmälda skickas ut någon vecka före resan.

 

16/10    Gränssättningar i Västsverige mellan Sverige och Danmark

                    Kristina Bengtsson, arkeolog, berättar om gränssättningar i Västsverige mellan                         Danmark och Sverige från medeltiden och framåt. Efter Kalmarkriget och                                 Älvsborgs andra lösen 1613 gick gränsen under några år genom Risveden och i                         Mjörn. På Ekholmen i Mjörn finns en gränssten bevarad.

                     

13/11    Reformationen – förspel, huvudsak och konsekvenser. Nedslag och utblickar.

                    Reformationen, som inleddes 1517, är ett stort och svårförstått ämne. Markus                           Hagberg, präst i Varnhems församling, tar ett brett grepp om reformationen –                           vilka händelser som ledde fram till den, vad den till att börja med handlade om                         och vad som sedan blev dess konsekvenser i Europa, men framför allt i Sverige.

 

11/12    Raoul Wallenbergs liv och öde

                    Elver Jonsson, f d riksdagsman, berättar om Wallenbergs uppväxt och många                           kontakter – men framför allt om hans insats i Budapest under andra världskrigets                     slutskede, då hans insats räddade tiotusentals människor undan förintelse.

 

                    Denna gång äter vi som tidigare år julbuffé efteråt. Kostnad för buffén blir

                    160:- förutom inträdet. Anmälan till buffén senast må den 4/12 till Kerstin Feldt,                     tel 0736-249632 el via e-post k.feldt@telia.com

 

                    Inträdet till våra föreläsningar är 40:- för betalande medlemmar och 70:- för icke-                     medlemmar.

 

Väl mött till höstens historieprogram!

 

Styrelsen genom Håkan Kumler, ordf

Slottskyrkans port i Wittenberg.

Foto: H Kumler, 2010

bottom of page