top of page

Vårprogram 2016

Under våren träffas vi vid de två första tillfällena i IOGT-lokalen, Oscarsgatan 5, kl 19.00.

 

Må 8/2 Sollebrunn som kommunikationscentrum förr i världen och Genneveds marknad

Christer Gustafsson Slätt, hembygdsforskare, berättar om den medeltida vägen Lödöse – Skara genom Bjärke härad, om diligenstrafiken mellan Göteborg och Stockholm, om Gäst-giveriet i Sollebrunn och om marknaden i Genneved (Gendalen).

 

Må 14/3 Årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Dagordning bifogas. Därefter föredrag.

Flykten över Östersjön 1944 – olika människoöden

Marcus Swenson, gymnasielärare i historia, berättar om olika människor på flykt undan Stalin.

 

Ti 5/4 Emigranternas Hus i Göteborg. Adress: Packhusplatsen 17.

Vi tar oss med lokaltåget till Göteborg och det gamla Tullhuset nere vid hamnen. Det var genom detta hus, som dryga miljonen svenska emigranter passerade från 1800-talets mitt och fram till 1930-talet på sin väg ut i världen.

 

Kaffe och fralla serveras. Därefter guidning av intendent Roger Bodin. Även egen rundvand-ring i utställningen.

 

Kostnad för inträde, kaffe och fralla 110:-

 

Samling på perrongen vid Alingsåsterminalen kl 16.30 för avfärd med pendeln 16.40. Resa med kontoladdning 77:- enkel. Med pensionärskort ca 50:- enkel. Åter i Alingsås senast kl 21.20.

 

Minimum 15 deltagare för att besöket ska bli av. Obligatorisk anmälan till Håkan Kumler, hakan.kumler@telia.com eller per tel 0733-926279 senast onsdag den 23 mars.

 

Den årliga resan har vi tänkt förlägga till en lördag i september.

 

Välkomna!

Styrelsen genom Håkan Kumler, ordförande

Emigranternas hus, Göteborg. Foto: Okänd

bottom of page