top of page

Referat våren 2015

Utfärd till förläggargårdar i Mark 7/6 2015

Text: Kerstin Feldt

Förläggargårdar i Mark var temat för Historiska sällskapets studieresa härom-dagen. Resan startade hos Thomas Andrén på förläggargården Kronäng i Kinna. Thomas Andrén är ordförande i föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad. Han var vår ciceron hela dagen och berättade mycket engagerat om historien bakom alla de praktfulla gårdar som ligger som ett pärlband i Häggåns dalgång längs vägen mellan Kinna och Fritsla.

Textiltillverkningen i Mark, av ylle och linne, går långt tillbaka i tiden. På 1500-talet fick man t ex lov att betala skatt i form av vadmal i stället för säd. Man hade tidigt en organisation av hemväverskor, knallar och storbönder. På 1820-talet fick bomullen sitt genombrott och råvaran måste då köpas och transporteras från Göteborg. Väverskan blev beroende av en mellanhand som kunde organisera och finansiera inköp och transporter. Storbonden blev förläggare.

I mitten av 1800-talet uppförde förläggarna de första textilfabrikerna. Många av dagens framgångsrika företag, t ex Kasthall och Pelle Vävare, har sitt ursprung i förläggarverksamheten. Vi besökte det gamla spinneriet i Rydal som numera är ett mycket sevärt museum. Därefter intogs en god lunch på Wärdshuset Spinnaren.

Vi passerade en lång rad av de stora vackra förläggargårdarna, som byggdes 1830 – 1860 av förmögna förläggare. Sista besöket var på gården Källäng, där vi togs emot av Lennart Rudqvist och Ann Renström, som i tidsenliga kläder berättade om gården och hälsade oss välkomna till kaffe i den pampiga salongen.

Kronäng utanför Kinna. Foto: H Kumler, 2015

Wärdshuset Spinnaren i Rydal, f d förläggargård

Foto: H Kumler, 2015

Källäng utanför Kinna. Foto: H Kumler, 2015

bottom of page