top of page

Nyinsatta vårpromenader 2020

Sverige är inte sig likt. På grund av det rådande hälsoläget ser vi oss nödsakade att ställa in eftermiddagsutflykten till St Mellby mekaniska museum och Trampverkstan den 4 maj.

 

Då många aktiviteter ställs in blir almanackorna rätt tomma. Därför har styrelsen beslutat att ordna fem historiska promenader i Alingsås omnejd under resten av terminen. Vi kombinerar social samvaro med historisk bildning om lokalsamhället. Vi träffas tisdagar kl 14.45. Medtag em-fika. Samåkning rekommenderas inte i det här fallet. Vi ska hålla lämpliga corona-avstånd hela tiden. Så här ser därför resten av vårprogrammet ut:

 

Ti 5/5
Vi vandrar till Mormons predikstol i terrängen norr om gården Lindås. Det är ett flyttblock under en vacker samling av ekar och bokar. Stenen är 2 m hög och 3 m bred. Därifrån ska en mormonpredikant ha stått och förkunnat Mormons ord för sina nyvunna anhängare vid tiden runt 1860. Under åren 1863 – 65 utvandrade sedan ca 70 mormoner härifrån Alingsås till Utah i USA. Denna   utvandring från Alingsås kommer att bli ett av inslagen i kommande TV-serie Allt för Sverige.

 

Promenadens längd: ca 3 km. Samling på parkeringsplatsen vid Vardsjön.

 

Ti 12/5         
Vi går till Stynaborg och ser på den plats där den gamla träborgen låg. Den ligger vid en meanderslinga i Säveån och hindrade inkräktare att nå in i det inre av Västergötland. Borgen tror man brändes under Engelbrektsupproret 1434 – 36.

                     

Promenadens längd: 1 km totalt. Samling på parkeringsplatsen längs matarvägen från brandstationen till soptippen. Parkeringen ligger på vänster sida av vägen efter att man passerat Säveån.

 

Ti 19/5         
I danskarnas fotspår från Alingsås till Brobacka – etapp 1. Vi följer den gamla vägen, som den danska armén tog i augusti 1566, då det danska stöldgodset som stulits i Västergötland skulle transporteras hem. Svenskarna låg i bakhåll, överföll trossen och tog tillbaka det mesta. Den här gången går vi till Björkekärrs skola och åter.

 

Promenadens längd ca 3 km i vardera riktningen. Underlaget är rätt bra, men vägen går en del både uppför och nerför. Man bör vara någorlunda kry i knäna. Samling på den parkeringsplats, som ligger till höger efter Rosenlundsvillorna (de sista husen där staden tar slut) i backen upp mot Fjällsjön. (Den som kört ända till Fjällsjöns parkering har kommit för långt.)

 

Ti 26/5         
I danskarnas fotspår från Alingsås till Brobacka – etapp II. Vi fortsätter den här gången vandringen och går den gamla vägen från Björkekärr till Hjällnäs. Där får vi nöja oss med att titta bort mot
Brobacka över Östads nysådda åkrar och sedan återvända till Björkekärr.

 

Promenadens längd ca 2,5 km i vardera riktningen. Vägen är här inte lika kuperad som den första sträckan. Samling vid Björkekärrs skola.

 

Ti 2/6          
Vi vandrar rundan ute på Vikaryd, går allén fram, viker av mot gården, följer sjön och beser platsen för det vackra, vita slottet som revs 1947. Därefter åter till utgångspunkten.

 

Promenadens längd ca 3,5 km totalt. Samling vid Björkekärrs skola.

 

Håll vidare uppsikt på vår hemsida och i Föreningsguiden i Alingsåskuriren om dessa historiska
vandringar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vårprogram 2020

 

Under våren ses vi precis som under hösten 2019 till föreläsningarna i Christinaesalen,

Västra Kyrkogatan, Alingsås, kl 19.00.

 

Må 27/1        Historiska kartor – ett riktigt världsarv

                      Pär Connelid, historisk geograf och agrarhistoriker, föreläser om äldre svenska                                   lantmäterikartor.

 

                      De äldre svenska lantmäterikartorna är ett unikt historiskt källmaterial – ett riktigt                               världsarv. Kartorna visar i detalj hur landskapet såg ut under 1600-, 1700- och  
                      1800-talen, var bebyggelsen låg, hur marken användes etc. Många av landets

                      gårdar och byar karterades flera gånger från 1600-talets mitt och framåt. Kartorna                               visar dock inte bara hur landskapet såg ut vid tiden för karteringarna. Ofta
                      framträder flera tidsskikt, som gör det möjligt att förstå vad som hänt i landskapet

                      under mycket lång tid. Följ med på en tur genom det västsvenska odlingsland-  
                      skapets historia – speglad i bl a de äldre kartorna från Alingsås med omnejd!

 

Må 2/3          Årsmöte med sedvanliga förhandlingar

                     

                      Därefter följande föredrag:

                      Arne Beurling – professorn som knäckte den tyska krigsmaktens hemliga kod

                      Peter Axelberg, tekn dr och universitetslektor, berättar om hur det svenska   
                      försvaret lyckades att dechiffrera den tyska telegramtrafiken under andra
                      världskrigets mest kritiska skede. Detta möjliggjordes tack vare att professorn i
                      matematik vid Uppsala Universitet, Arne Beurling, kunde rekonstruera hur den
                      tyska chiffermaskinen G-Schreiber fungerade. Föredraget avser att ge en inblick i
                      hur denna bedrift gick till samt belysa hur en liten grupp ytterst begåvade personer
                      bidrog till att Sverige fick tillgång till ovärderlig hemlig information från tyskarna.

 

Må 30/3        Medeltida kvinnliga krigare

                      Stefan Högberg, historiker, tar oss med på en resa bakåt till medeltiden,    
                      som i vissa avseenden kan överraska oss. Den vanliga bilden av medeltida        
                      kvinnor brukar vara den som framträder i 1800-talets historiemåleri, där kvinnor
                      mest ägnar sig åt handarbete. I en tid där kvinnor omgärdades av hårda regler –                                   och där krig starkt förknippades med manlighet – fanns ändå kvinnor som tog på
                      sig militära roller. Vilka var de och hur kom de in på den banan?

Må 4/5          Vårutflykt: Trampverkstan och Stora Mellby mekaniska museum 
 

                      I Trampverkstan, som ligger i Knutstorp några kilometer norr om Stora Mellby,
                      arbetar man med snickerihantverk utan elektricitet. Magnus Jakobsson visar hur
                      man sågar, hyvlar, borrar och svarvar med bara mänsklig muskelkraft.


                      Stora Mellby mekaniska museum är ett levande industrihistoriskt museum. Här
                     får vi möta en annan eldsjäl, Börje Gustavsson, som visar en intakt verkstad från
                     1920-talet och mängder med traktorer och maskiner från bygden.

 

                     Vi träffas för samåkning med bilar på Willys parkering (längst in till höger)
                      kl 16.30. Anmälan till Håkan Kumler hakan.kumler@gmail.com el tel 0733-926279
                     senast on 29/4. Max 25 deltagare. Kostnad 100:- för inträde och ersättning till
                     chaufförerna. Medtag kaffekorg!

 

                     Inträdet till våra föreläsningar i Christinaesalen är 40:- för betalande medlemmar
                     och 80:- för icke-medlemmar inkl kaffe.

 

                     Väl mött till vårens historieprogram!

 

                     Styrelsen genom Håkan Kumler, ordf

 

 

                                                                                  

bottom of page