© 2016 Historiska Sällskapet Alingsås

Vårprogram 2020

 

Under våren ses vi precis som under hösten 2019 till föreläsningarna i Christinaesalen,

Västra Kyrkogatan, Alingsås, kl 19.00.

 

Må 27/1        Historiska kartor – ett riktigt världsarv

                      Pär Connelid, historisk geograf och agrarhistoriker, föreläser om äldre svenska                                   lantmäterikartor.

 

                      De äldre svenska lantmäterikartorna är ett unikt historiskt källmaterial – ett riktigt                               världsarv. Kartorna visar i detalj hur landskapet såg ut under 1600-, 1700- och  
                      1800-talen, var bebyggelsen låg, hur marken användes etc. Många av landets                       gårdar och byar karterades flera gånger från 1600-talets mitt och framåt. Kartorna                               visar dock inte bara hur landskapet såg ut vid tiden för karteringarna. Ofta
                      framträder flera tidsskikt, som gör det möjligt att förstå vad som hänt i landskapet                       under mycket lång tid. Följ med på en tur genom det västsvenska odlingsland-  
                      skapets historia – speglad i bl a de äldre kartorna från Alingsås med omnejd!

 

Må 2/3          Årsmöte med sedvanliga förhandlingar

                     

                      Därefter följande föredrag:

                      Arne Beurling – professorn som knäckte den tyska krigsmaktens hemliga kod

                      Peter Axelberg, tekn dr och universitetslektor, berättar om hur det svenska   
                      försvaret lyckades att dechiffrera den tyska telegramtrafiken under andra
                      världskrigets mest kritiska skede. Detta möjliggjordes tack vare att professorn i
                      matematik vid Uppsala Universitet, Arne Beurling, kunde rekonstruera hur den
                      tyska chiffermaskinen G-Schreiber fungerade. Föredraget avser att ge en inblick i
                      hur denna bedrift gick till samt belysa hur en liten grupp ytterst begåvade personer
                      bidrog till att Sverige fick tillgång till ovärderlig hemlig information från tyskarna.

 

Må 30/3        Medeltida kvinnliga krigare

                      Stefan Högberg, historiker, tar oss med på en resa bakåt till medeltiden,    
                      som i vissa avseenden kan överraska oss. Den vanliga bilden av medeltida        
                      kvinnor brukar vara den som framträder i 1800-talets historiemåleri, där kvinnor
                      mest ägnar sig åt handarbete. I en tid där kvinnor omgärdades av hårda regler –                                   och där krig starkt förknippades med manlighet – fanns ändå kvinnor som tog på
                      sig militära roller. Vilka var de och hur kom de in på den banan?

Må 4/5          Vårutflykt: Trampverkstan och Stora Mellby mekaniska museum 
 

                      I Trampverkstan, som ligger i Knutstorp några kilometer norr om Stora Mellby,
                      arbetar man med snickerihantverk utan elektricitet. Magnus Jakobsson visar hur
                      man sågar, hyvlar, borrar och svarvar med bara mänsklig muskelkraft.


                      Stora Mellby mekaniska museum är ett levande industrihistoriskt museum. Här
                     får vi möta en annan eldsjäl, Börje Gustavsson, som visar en intakt verkstad från
                     1920-talet och mängder med traktorer och maskiner från bygden.

 

                     Vi träffas för samåkning med bilar på Willys parkering (längst in till höger)
                      kl 16.30. Anmälan till Håkan Kumler hakan.kumler@gmail.com el tel 0733-926279
                     senast on 29/4. Max 25 deltagare. Kostnad 100:- för inträde och ersättning till
                     chaufförerna. Medtag kaffekorg!

 

                     Inträdet till våra föreläsningar i Christinaesalen är 40:- för betalande medlemmar
                     och 80:- för icke-medlemmar inkl kaffe.

 

                     Väl mött till vårens historieprogram!

 

                     Styrelsen genom Håkan Kumler, ordf

 

 

                                                                                  

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now