top of page

Arkeologiska fynd vid grävningen för Västlänken

Föredrag av Christina Rosén den 9/10 2023
Text: Erik Fristedt

 

Numera sker majoriteten av arkeologiska utgrävningar i Sverige i samband med exploateringar för vägar, järnvägar och annan byggnation. Vanligtvis har arkeologerna möjlighet att undersöka färdigt vad som finns i marken innan exploateringen startar.
 

Med Västlänken i Göteborg är det helt annorlunda. Visserligen kunde man börja så smått redan 2017, men de flesta utgrävningarna har skett parallellt med Västlänksarbetet med alla de svårigheter och utmaningar det innebär. Och efter hand som Västlänken övergår i tunnelbyggande, är arkeologernas arbete över. Det har varit en mycket intensiv tid och många nyutbildade arkeologer har såväl fått arbetstillfällen som kunskap och erfarenhet. 
 

Haga-entreprenaden är pausad, men man hann göra flera spännande fynd innan dess. Nu när det mesta annars är färdiggrävt, ägnar sig arkeologerna åt dokumentation av olika slag. Det blir rapporter, skrifter, Youtube-inslag etc. De uppgrävda fynden lämnar man till Göteborgs Stadsmuseum.
 

Christina Rosén tog oss med på en resa med Västlänken och började med Skansen Lejonet. I och med att en tunnel skulle grävas under fästet, så fick man möjlighet att först gräva fram grunder till tidiga och hittills okända torn och byggnader. Hon visade en illustration på ett förmodat utseende av fästet under stormaktstiden. Många fina fynd gjordes, bl a ett solur.
 

Nästa utgrävningsområde var vid Lilla Bommen. Christina Rosén visade bilder från ett trägolv som man hade grävt fram under fästningsmuren. Därigenom vet man att det låg ett hus här i början av 1600-talet, det äldsta man har funnit. Golvläggningen påminner om den i Nya Lödöse. Kanske har man flyttat hus därifrån. 
 

Så är vi framme vid Packhusplatsen. Där låg sedan 1600-talet Masthamnen, som fylldes med gamla båtar och annat fylle när den lades igen 1861. Många båtfynd har gjorts, men inga har bevarats på annat sätt än att de är 3D-skannade och förtecknade. Här låg också det första tullhuset i Göteborg och man kunde gräva fram grunden till det.
 

Christina Rosén berörde hastigt fynden i Hagaområdet, och tog oss sen med till Korsvägen. Där handlar arkeologin om en senare tid. Här ligger landeriet Johanneberg, uppfört i slutet av 1700-talet. Det fanns förr många landerier runt Göteborg, sommarbostäder för rika göteborgsfamiljer. Johanneberg är ett av de få som är kvar, tillsammans med Liseberg, Stora Katrinelund och ett par till. Söder om landeriet anlades en stor trädgårdsanläggning. Den grävdes ut och kartlades innan tunnelarbetet kom igång och vi fick veta vad man fann.
 

Så hade vi varit med om en Västlänksresa, några år innan det blir på riktigt. När det nu blir, kan vi komma ihåg det vi ikväll lärt oss om befästningar, om de första husen, om hamnen med dess tull och om en landeriträdgård.

Referat hösten 2023
___________________________________________________________________________________________________

bottom of page