top of page

Utfärder/exkursioner vi gjort

Sö 7/6 2015 Bilutflykt till förläggargårdarna i Mark

Besök på Kronäng och Källäng i Mark, två pampiga gårdar byggda under 1800-talet, då bönder med initiativkraft kunde bli välbeställda genom att lämna ut bomull i stugorna. Där spann och vävde sedan kvinnorna tyger, som förläggaren sedan sålde. På så vis skapades förmögenheter, som delvis omsattes i stora herrgårdsliknande byggnader.

Ordföranden i Förläggarföreningen i Mark, Tomas Andrén, är ciceron.

Ti 8/9 2015 Tågresa till Mölndals Stadsmuseum och Kvarnby

På egen hand i museet första timmen. Därefter guidning i Kvarnbyn av Lars Gahrn, historiker och knuten till Mölndals Stadsmuseum.

To 26/11 2015 Besök i Alingsås museums depå på Kristineholm

Visning av depån och en del av de samlade föremålen under ledning av föremålsintendenten Ylva Frögeli.

Ti 5/4 2016 Emigranternas hus i Göteborg

Resa med lokaltåg till Göteborg och det gamla Tullhuset nere vid hamnen. Det var genom detta hus, som dryga miljonen svenska emigranter passerade från 1800-talets mitt och fram till 1930-talet på sin väg ut i världen. Guidning av intendenten Roger Bodin.

To 19/5 2016 Bilutflykt i det vårfagra maj runt St Färgen

Milstenar, vägvisarstenar och väghållningsstenar kring St Färgen samt Högalidsbacken i Hemsjö med den s k hästebräcka, ett imponerande vägbygge från 1800-talets mitt. Ciceron: Göran Sjögren.

                       

Lö 17/9 2016 Bussutflykt i historiens tecken till Tidaholm och Kungslena 

Tidaholms museum med guidning av Kjell-Åke Storm om bilarnas, tändstickornas och arbetarnas historia. Lunch på Hellidens folkhögskola. Guidad stadsvandring med Jan Nilsson. Guidning av Rosa Qvist i Kungslena kyrka.

Ti 23/5 2017 Besök hos AGJ i Anten, där ordföranden i AGJ (Anten-Gräfsnäs Järnväg), Lars Johansson, tog emot, visade stationen och berättade om föreningens arbete med museijärnvägen. Detta program var en uppföljning av hans kåseri om Smalspårsjärnvägar runt Alingsås hos oss i december 2017.

Källäng, förläggargård utanför Kinna.

Foto: H Kumler, 2014

Göran Sjögren visar milstenen i Ängabo, Alingsås.

Foto: H Kumler, 2016                      

Den imponerande vägrampen, "hästebräcka", från 1840-talet mellan Högalidsbacken och Sävelången i Hemsjö. Foto: H Kumler, 2016

Den s k basaren vid Stora torget i Tidaholm.

Foto: H Kumler, 2015

Tidaholms museum. Vagnhallen med den s k bränn-

vinsbussen, som trafikerat sträckan Tidaholm - Hjo.

Foto: H Kumler, 2016

Hellidens folkhögskola utanför Tidaholm. Foto: H Kumler, 2015

bottom of page