top of page

Höstprogram 2018

 

Under hösten ses vi som vanligt till föreläsningarna i IOGT-lokalen, Oscarsgatan 5, Alingsås, 

kl 19.00.

 

Lö 15/9         Utflykt i historiens tecken till Kinnekulle med besök på Kollängens                                           tingshus, Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri och Hellekis säteri.

 

                      Ciceron under bussresan till Kinnekulle – Håkan Kumler. Under bussresan 

                      på Kinnekulle – Anna Lokrantz.

 

                      Ett brev om denna utflykt skickades ut i juni. Sista anmälningsdatum är

                      den 24/8 till Håkan Kumler, hakan.kumler@gmail.com eller 0733-926279.

                      Samtidigt insättes 500:- (650:- för icke-medlemmar) på bg 143-0404.                                         Glöm inte avsändare! Resan är subventionerad för medlemmar. Ett                                           separat brev till dem som är anmälda skickas ut någon vecka före resan.

 

Må 15/10      Götaälvdalen – det glömda landskapet mellan Västergötland och Bohuslän

                      Bo Björklund, folkbildare, berättar om Sveriges mäktigaste vattenled, där Lödöse                           under 600 år var Sveriges enda hamnstad västerut. Vi får också veta vilka storstilade                       planer som såg dagens ljus i och med konflikterna med Danmark-Norge under                                 1600-talet. Föredraget handlar dock främst om ångbåtsperioden 1840 – 1940 med

                      timmerflottning, ångbåtsfrakter och passagerartrafik. Dessutom – vad kan                                       klimatförändringarna innebära för området? Det blir även en blick in i framtiden.

                      

Må 19/11      Alingsås historiska gryning – staden före och under Alströmer

                      Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, redogör inledningsvis för                         hur freden i Knäred 1613 hänger ihop med grundandet av Alingsås som stad 1619.                         Harrison berättar sedan om stadens första tid under 1600-talet till och med                                       decennierna efter Alströmerepoken under 1700-talet.

 

                      Lokal: Equmeniakyrkan. Tid: 19.00. Detta är ett samarrangemang ihop med                                 Föreningen Republiken Risön och är en av de programpunkter, som är tänkt att lyfta                       fram Alingsås historia under jubileumsåret 2019.

 

                      Fritt inträde, för mer information se annonsering under hösten.

 

                      Den andra delen av Alingsås historia om 1800-och 1900-talen kommer att                                 presenteras av Simon Waern den 21/1 2019.

 

On 5/12        Från gravvalsvarligt till dödskul

                     Lennart Palm, musiker och underhållare, kåserar kring adelns gamla gravvalv under                      kyrkgolven. Intresset för gravkamrar väcktes under en turné med Lill-Babs under                            1990-talet. Sedan dess åker han runt och brukar oftast genom kyrkans försorg få                              tillträde till de adliga gravvalven. Vi kan se fram emot en rolig timme i dödens                                närhet.

 

                    Denna gång äter vi som tidigare år julbuffé efteråt. Kostnad för buffén blir 160:-                             förutom inträdet. Anmälan till buffén senast on den 28/11 till Kerstin Feldt, tel                           0736-249632 el via e-post k.feldt@telia.com

 

                    Inträdet till våra föreläsningar är 40:- för betalande medlemmar och 70:- för icke-                           medlemmar. Detta gäller inte Dick Harrisons föreläsning den 19/11, då det är fritt 
                    inträde.

 

                    Väl mött till höstens historieprogram!

 

                    Styrelsen genom Håkan Kumler, ordf

bottom of page