top of page
Referat hösten 2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kanalernas historia i Sverige
Föreläsning av Benny Ruus
Publicerad i AT 7/11 2019. Text: Gunnar Linde.

 

Historiska sällskapets andra höstföreläsning den 11 november fyllde Christinaesalen med åhörare till sista plats. Inbjuden talare var Benny Ruus, VD för Dalslands kanal, som talade under ämnet Kanalernas historia i Sverige. De kända kanalbyggarna och deras tekniska innovationer.                        

   

Huvuddelen av den engagerande föreläsningen kom att beröra de stora kanalbyggarna Baltzar von Platen och Nils Ericson, vilka konstruerade och drev bygget av Göta kanal respektive Dalslands kanal.

 

År 1800 invigdes den första delen av Trollhätte kanal. Detta innebar att man kunde segla från Västerhavet ända upp i Vänern. Baltzar von Platen (1766 – 1829) hade tanken att man skulle fortsätta och göra det möjligt att segla tvärs igenom Sverige. Han ritade och konstruerade därför ett förslag till kanal formulerat i en avhandling, som lades fram och fick stöd av riksdagen. Vi talar om det som sedan blev Göta kanal. Med von Platen som ledare blev detta bygge kanske det största infrastrukturprojekt över tid, som gjorts i Sverige. Benny Ruus menade med en blink åt nutida projekt, att bygget var misslyckat och att det blev en belastning för staten p.g.a. skenande kostnader och väldiga förseningar.

 

Första spadtaget för Göta kanal togs år 1810. För att närmare utstaka farleden mellan Östersjön och Vänern tog von Platen hjälp av den berömde skotske kanalbyggaren Thomas Telford (1757 – 1834). Göta Kanal invigdes 1832.

 

Den stora kanalbyggnadsepoken i Sverige skedde under 1700- och 1800-talen. Drivkraften till att bygga ett antal kanaler var, att skapa transportleder för frakt av råmalm till de platser där energi fanns för att där vidareutveckla malmen. Ruus menade att kanalerna inte blev utkonkurrerade av järnvägarna, utan att dessa snarare blev ett komplement till sjötrafiken. Det var först efter första världskriget, då lastbilar och förbättrade vägar tillkom, som kanalerna spelade ut sin kommersiella roll.

 

Efter en kort genomgång av kanalernas historia i bl.a. Kina, Italien och Holland gick Benny Ruus över till Nils Ericson och Dalslands kanal.

 

Nils och brodern John föddes i Långban i Värmland. De kom i unga år till Forsvik, enligt Ruus på denna tid Sveriges Silicon Valley, där de båda bröderna utbildades under von Platens ledning. John Ericsson (1803 – 1889) blev den store uppfinnaren, medan Nils Ericson (1802 – 1870) blev samhällsbyggaren.

 

Nils Ericson fick i uppdrag att bygga nya slussar i Trollhättan. De stod färdiga år 1844. Samtidigt införde han i Trollhättan ett socialförsäkringssystem, lät starta ett sjukhus och byggde stadens kyrka. Förutom att Nils Ericson var chef för Trollhätte kanal fram till 1866, byggde han även Säffle kanal och Saima kanal i Finland med 28 slussar. Uppdraget att bygga Dalslands kanal genomförde han tillsammans med sonen Werner (1838 – 1900). Bygget påbörjades 1864 och avslutades fyra år senare. Akvedukten i Håverud var Nils Ericsons idé. Den byggdes av Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm. 

 

Ruus avslutade föreläsningen med en initierad och intressant genomgång av restaureringen av akvedukten i Håverud lagom till dess 150-årdag 2018. Akvedukten är sedan 2013 byggnadsminnesskyddad.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2019-11-11--DSC03523[2010].jpg
Frågestund efter föreläsningen, Benny Ruus tillsammans med Håkan Kumler, Historiska Sällskapet.
Foto: Rune Feldt, 2019.

Alingsås 1900-tal - modernitet och omdaning
Föreläsning av Simon Waern 21/10 2019

Publicerad i AT 26/10 2019. Text: Håkan Kumler.


Simon Waern friskade upp alingsåsarnas 1900-tal 

I måndags fullföljde Simon Waern sina historiska föreläsningar om Alingsås på Alströmerteatern i Historiska Sällskapets och Republiken Risöns regi. Strax under 300 åhörare hade mött upp för att lyssna till valda delar ur Alingsås 1900-tal.

 

Det var en skojfrisk föredragshållare, som underhöll oss med sin hembygdsberättelse om det århundrade han bara minns från sina första år på 1990-talet. Så ung han är lyckas han trollbinda sin publik om en tid han inte upplevt själv. Det var utifrån stadens byggnader Simon Waern nystade upp den snabba utveckling staden har genomgått – helt naturligt för föreläsaren, då han till professionen är bebyggelseantikvarie. Tyngdpunkten i föreläsningen låg på den första halvan av 1900-talet.

 

Flertalet lyssnare skulle nog vid ett annat tillfälle vilja höra mer Alingsåshistoria från just 1900-talet, som alla i publiken själva har så klara minnen från. Det finns fortfarande mycket som Simon Waern skulle kunna dela med sig av. Kanske 1900-talets andra hälft kunde bli föremål för en föreläsning vid ett senare tillfälle.

 

Med tanke på hur nöjda alla såg ut efteråt, borde det inte saknas lyssnare vid ett sådant tillfälle.

10_Referat_Föredrag_Simon_Waern_2019-10-
Simon Waern i mitten flankerad av Stefan Svensson, Republiken Risön och Håkan Kumler, Historiska Sällskapet. Foto: Johanna Skullered, 2019.
bottom of page