top of page

Program hösten 2016

Under hösten ses vi som vanligt till föreläsningarna i IOGT-lokalen, Oscarsgatan 5, Alingsås, kl 19.00

 

17/9 Utflykt i historiens tecken till Tidaholm och Kungslena

Ett brev om denna utflykt skickades ut i juni. Sista anmälningsdatum är den 31/8 till

Håkan Kumler, 0733-926279. Samtidigt insättes 400:- (475:- för icke-medlemmar) på

bg 143-0404. Glöm inte avsändare! Ett separat brev till dem som är anmälda skickas ut någon vecka före resan.

 

Må 17/10 Biskopens borg i nya perspektiv

Anders Berglund, arkeolog vid Västergötlands museum i Skara, berättar om Husaby som kulturarv, om den tidigmedeltida borgen, ett monumentbygge från katolsk tid, uppförd som gård, befäst borg och slutligen raserad i den ”nya” historieskrivning som gällde fr o m reformationen.

 

Må 14/11Kritpipor, ormhuvudringar och en pyntad julgran – historier om Nolhaga

Anna-Lena Gerdin, arkeolog, berör i sitt föredrag industrihistoria och fornlämningar 

samt delger oss personliga berättelser från Alingsås och speciellt Nolhaga.

 

Må 12/12 Smalspårsjärnvägar runt Alingsås

Lars Johansson, ordförande i föreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg, kåserar kring olika projekt för smalspårsjärnvägar i trakterna runt Alingsås vid 1900-talets början.

 

Denna gång äter vi som tidigare år julbuffé efteråt. Kostnad för buffén blir 150:- förutom inträdet. Anmälan till buffén senast må den 5/12 till Kerstin Feldt, tel 0736-249632 el via e-post k.feldt@telia.com

 

Inträdet till våra föreläsningar är 40:- för betalande medlemmar och 60:-

för icke-medlemmar.

 

Väl mött till höstens historieprogram!

 

Styrelsen genom Håkan Kumler, ordf

Nolhaga. Foto: Gustaf Ewald, 1927

bottom of page