top of page

Referat våren 2016

Milstenar runt St Färgen och hästabräcka i Hemsjö

Exkursion med Göran Sjögren 19/5 2016.

Text: Kerstin Feldt.

I ljuvligt vårväder och med packade kaffekorgar var Historiska sällskapet i Alingsås häromdagen på tre timmars utflykt. Drygt 20 intresserade deltagare åkte då runt Stora Färgen för att titta på vägstenar under Göran Sjögrens kunniga ledning.

I närmare 20 år har Göran Sjögren sysslat med vägstenar i trakterna kring Alingsås och ingen kan som han berätta om dessa stenar och deras betydelse.

Han var med och genomförde vägminnesprojektet i Alingsås kommun år 2002. Då inventerades över 100 vägminnen, dvs milstenar, vägvisarstenar och väghållningsstenar.

 

Milstenarna i Alingsås, 27 stycken, är från 1754 och 1780. Vägvisarstenar, 6 stycken kända i Alingsås kommun, har text på två sidor som visar riktningen till två olika orter, men inga avstånd. På väghållningsstenar står det vilken gård som är skyldig att bygga och underhålla en viss vägsträcka. Många stenar var år 2002 i stort behov av renovering. Texten på samtliga stenar fylldes då i med svart färg, några stenar lagades, några fick nytt postament. Alla stenar dokumenterades före och efter vidtagen åtgärd.

Sedan dess har Göran Sjögren varje år per cykel tagit sig runt de många milen för att fortsätta att underhålla stenarna. En betydelsefull kulturgärning!

Sista begivenheten på vår utflykt var den sk hästabräcka i Ingared - en brant lid på Kungsvägen mellan Stockholm och Göteborg. Liden var svår för hästekipagen att både ta sig upp för och ned för. För att underlätta för transporterna byggdes på 1850-talet en majestätisk vägramp, som anslöt till liden längre upp mot Tollered. Därmed slapp man halva liden. Både vägrampen och hästabräcka hittar vi mellan E 20 och Sävelången och kan nås om man går in på en stig från Kärrbogärde längs Sävelången. Vi frågar oss varifrån man fick all denna sten? Detta byggnadsverk är sevärt!

Göran Sjögren konstaterar till slut: Än är inte Sveriges väghistoria skriven!                      

Vägvisarstenar i Lygnared Foto: H Kumler, 2016.

Väghållningssten i Kullabo. Foto: H Kumler, 2016.

Vägrampen mellan E 20 och Sävelången, Hemsjö. Följer man stigen några hundra meter kommer man till den branta liden, 'hästabräcka' upp mot Tollered. Foto: H Kumler, 2016.

Historiska Sällskapet besökte Emigranternas hus
Utflykt till Göteborg 5/4 2016. Text: Erik Fristedt.

Historiska sällskapet har gjort ett mycket intressant studiebesök på Emigrant-ernas Hus i Göteborg. Några tog lokaltåget, andra kom direkt till det gamla Tull- och Packhuset vid Stenpiren. Numera är det kasino i bottenvåningen samt föreläsningssal, utställningar och forskarsal i de övriga två våningarna.

Vi välkomnades med kaffe och smörgås innan intendent Roger Bodin tog oss med på en resa bakåt i tiden med stor entusiasm och mycket humor. Vi fick leva oss in i att vara en ung emigrant, som 1895 drömde om ett annat och bättre liv. Från det lilla torpet i Västergötland kom man med tåg till Göteborg, togs om hand av en agent och bodde ett par dar i ett enkelt hotell på Postgatan.

 

När biljetten var betald gick man igenom Tullhuset och ombord på den stora båten, som på senare tid gick direkt till New York. Resan kostade då 115 kronor – en hel årslön för en dräng eller piga. Efter en mer eller mindre svår överfart fick man vackert stanna på kontrollstationen Ellis Island tills alla kontroller var genomförda. De flesta svenskar tog sig till Minnesota.

Roger Bodin tog oss runt till olika delar av utställningen och fick oss att förstå hur ovisst det var för de unga migranterna. Han drog ofta paralleller med vår tids alla migranter och flyktingar som i sitt sökande efter ett bättre liv, hamnar i nya och okända och svåra miljöer.

Ett par veckor tidigare hade sällskapet sitt årsmöte med rekordmånga deltagare. Det var nog inte årsmötet i sig som drog, utan den föreläsning som inledde kvällen. Det var gymnasiets historielärare Marcus Swenson, som berättade om Estlands svenskhistoria och flykten över Östersjön 1944. Han avslutade med att personligt och engagerat berätta om de finska krigsbarnen under andra världskriget.

Årsmötet leddes av Erik Fristedt med Christina Weilenmann som sekreterare. En utförlig verksamhetsberättelse föredrogs av föreningens ordförande Håkan Kumler. Den ekonomiska berättelsen, som föredrogs av kassören Gustaf Hansson, visar på en fortsatt god ekonomi.

Styrelsen omvaldes för 2016, och består av Håkan Kumler, ordförande, Christina Weilenmann sekreterare, Gustaf Hansson, kassör samt Kerstin Feldt. Suppleanter är Olof Braide och Erik Fristedt.

Vårens verksamhet är härigenom avslutad, men Håkan Kumler berättade på Emigranternas Hus att styrelsen planerar en extra programpunkt för våren – en eftermiddag i maj, då intresserade kan följa med på en tur kring Stora Färgen. Göran Sjögren blir ciceron och visar milstenar och väghållningsstenar. Turen avslutas i Ingared vid det som kallas Hästebräcka, en imponerande vägramp från mitten av 1800-talet mellan E 20 och Sävelången. Detta rätt så anonyma byggnadsverk lever just nu farligt, eftersom det ligger precis i anslutning till den del av E 20, som ännu inte blivit ombyggd till motorväg.

Emigranternas hus, Göteborg. Foto: Okänd

bottom of page