top of page
Överfallet vid Brobacka 1566
Det var här i Brobacka som svenskarna den 9 augusti 1566 låg i bakhåll, när den danska hären var på väg hem med ett stort krigsbyte. Danskarna hade under juli månad härjat och plundrat uppe i Skaraborg. Svenskarna lyckades genom sitt överraskningsanfall ta tillbaka hela det stora krigsbyte, som var på väg att forslas ut ur landet.

Bildspel

Bildspelet visar först platser längs den väg vi tror att danskarna tog från Alingsås till Brobacka, därefter Brobackaområdet och några bilder på upphittade föremål, vilka eventuellt skulle kunna härledas till drabbningen i Brobacka. Slutbilden visar platsen för minnesplattan över drabbningen i Brobacka.

bottom of page