top of page

Höstprogram 2019

 

Antalet medlemmar i Historiska Sällskapet har växt åtskilligt det senaste året och det är vi
naturligtvis glada för. IOGT-lokalen har inte alltid räckt till för de intresserade. Därför väljer

vi till hösten andra lösningar. Den första föreläsningen med Simon Waern den 21/10 hålls i Alströmerteatern. De två följande den 11/11 och 9/12 äger rum i Christinaesalen i anslutning
till Christinae kyrka. Alla föreläsningar startar kl 19.00.

 

Lö 14/9         Utflykt i industrihistoriens tecken till Götaälvdalen med besök på Olidans                                             kraftverk i Trollhättan, på Munthers båtbyggeri i Stubbered och på        
                      Repslagarmuseet i Älvängen.

 

                      Ett brev om denna utflykt har skickats ut i juni. Sista anmälningsdag är  
                      fredag den 23/8
till Håkan Kumler, hakan.kumler@gmail.com eller
                      0733-926279. Samtidigt insättes 450:- (550:- för icke-medlemmar) på   
                      bg 143-0404
. Glöm inte avsändare! Resan är subventionerad för    
                      medlemmar. Deltagarantalet är p g a guidningarna begränsat till 35.
                      Anmälan gärna så snart som möjligt! Medlemmar har företräde till  
                      platserna
. Ett separat brev till dem som är anmälda skickas ut någon
                      vecka före resan.

 

Må 21/10      Alingsås 1900-tal – modernitet och omdaning

                     Simon Waern, bebyggelseantikvarie, fortsätter att berätta om utvecklingen av
                     småstadens Alingsås. Under 1900-talet förändrades Alingsås i grunden. Den    
                     ständigt accelererande tillväxten på alla plan har lett till att staden växt
                     explosionsartat. Nya byggnader och stadsmiljöer har tillkommit och gamla har
                     försvunnit. 1900-talets modernitet har inneburit förbättrade livsvillkor men har                                          även fört med sig ett rivningsraseri och en hejdlös bilism.

                    
Biljetter till föredraget säljs på Alingsås bibliotek lö 5/10 kl 10 -12 och 

                     to 10/10 kl 16 - 18. Platserna är numrerade. Biljettpris 50:-. OBS! Endast
                     kontant betalning!
Dörrarna in till Alströmerteaterns salong öppnas kl 18.30.

 

                     Detta är ett samarrangemang ihop med Föreningen Republiken Risön och är en

                     av de programpunkter, som är tänkt att lyfta fram Alingsås historia under
                     jubileumsåret 2019.

 

Må 11/11      Kanalernas historia i Sverige. De kända kanalbyggarna och deras tekniska  
                     innovationer

                     Benny Ruus, vd för Dalslands kanal, introducerar oss i kanalernas värld och
                     berättar om byggandet av kanaler under 1700- och 1800-talen. De blev den tidens                                      lösningar, så att näringslivet kunde fortleva och utvecklas. De flesta kanalerna är      
                     ”historiska” och utgör minnesmärken över en svunnen industriepok. Idag     
                     transporterar dessa kanaler ofta turister.

 

Må 9/12        Stephen Bennet – Jonas Alströmers högra hand i Alingsås

                      Lena Sjöberg, till vardags verksamhetsutvecklare vid Sensus i Borås, har skrivit
                      boken Det engelska arvet om sin släkting Stephen Bennet och hans familj.
                     1721 smugglade Bennet in den första mekaniska vävstolen samt utländska  
                      hantverksmästare från Amsterdam på uppdrag av Jonas Alström, som han hette
                      innan han blev adlad. En storstilad industri växte fram i Alingsås och sysselsatte                       över 1 000 personer. Den svenska textilhistorien, skildrad ur ett starkt
                      kvinnoperspektiv, går som en röd tråd genom berättelsen.

 

                      Denna gång äter vi som tidigare år julbuffé efteråt. Kostnad för buffén blir 160:-                                         förutom inträdet. Anmälan till buffén senast må 2/12 till Kerstin Feldt,
                     tel 0736-24 9632 el via e-post k.feldt@telia.com

 


                     
                     Inträdet till våra föreläsningar är 40:- för betalande medlemmar och 80:- för icke-                                       medlemmar. Detta gäller inte Simon Waerns föreläsning den 21/10, där inträdet   
                      alltså är 50:- för alla.

 

                     Väl mött till höstens historieprogram!

                     Styrelsen genom Håkan Kumler, ordf

bottom of page