top of page
Referat våren 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vårgårda under järnåldern - en central bygd i Västergötland 
Föredrag av Simon Karlsson den 27/2 2023

Text: Inger Ernstsson

Kvällens föredragshållare var arkeolog Simon Karlsson från företaget Göta Arkeologi, som arbetat med undersökningarna utmed E20 i Vårgårda under flera år. Han inledde sitt föredrag med att berätta att han kom direkt från en undersökning i Bälinge, där man funnit tre förhistoriska hus i ett område strax norr om återvinningsstationen. Särskilt intressant var detta, eftersom man tidigare inte har några kända förhistoriska husrester i närheten av Alingsås.

 

Det som var speciellt var dateringen av husen, där det äldsta daterats med C14-metoden till 3500 år f Kr, alltså tidig stenålder. Faktiskt ett av de äldsta stolphusen som undersökts i hela Västergötland. Keramiken som hittades var från trattbägarkulturen och bekräftade åldern. Av de båda andra husen var ett från slutet av stenåldern och ett från järnåldern.

 - - -

De omfattande grävningarna utmed E20 i Vårgårda, under åren 2018–2022, sträckte sig hela vägen från övergången över Säveån vid Doggyfabriken och i princip hela vägen upp mot S. Härene, där för övrigt Nordens största hällkista ligger. Åtskilliga fornminnen, mestadels gravar, är sedan länge kända i Vårgårda men nu har stora bosättningsområden hittats. Det rör sig framför allt om långhus från järnåldern men även andra typer av hus från andra tider. 

 

Under förhistorisk tid var både Säveån och Nossan betydligt större vattendrag med vidsträckta sankmarker och utvidgningar omkring. Väster om nuvarande Vårgårda samhälle fanns en sjö och den framtagna bebyggelsen låg i princip utmed en strandkant.

 

Mängden hus har verkligen förvånat både expertis och allmänhet; man kan rent av prata om en centralbygd. Totalt har man vid det här laget grävt fram drygt 80 långhus, det största ca 48 m långt. Flera mindre s k grophus har också hittats, troligen använda vid tillverkning inom olika hantverk. Husen representerar hela järnåldern fram till vikingatid, men romersk järnålder +-0–200 e Kr dominerar. 

 

Förutom husen hittades många järnugnar. I bygden finns gott om myr- och sjömalm men även järnhaltig rödjord, som använts för framställning av järn. 

Under tidig järnålder var järnframställningen mycket betydelsefull och den har troligen bidragit till att bygden blivit framgångsrik.

 

Inom de utgrävda områdena fanns också många stora kokgropar och eldstäder samt en brunn.

 

Föreläsaren tog också upp några exempel på föremål som hittats. Det var en hel del keramik, en hel kruka och många fragment samt ett silkärl. En stor och tung malsten för att mala mjöl fanns utanför ett av husen och sensationellt nog ett hårt bränt bröd bakat med jäst i ett stolphål på en annan boplats. Slagg och järnfragment fanns på många ställen och dessutom spår av en förhistorisk väg med hjulspår. De finaste fynden var en probersten för att kontrollera silver- och guldhalt och ett litet föremål av förgylld metall med glasinläggningar i olika färger. Det är fortfarande lite osäkert vad det är för ett föremål, eventuellt en s k sigillbox eller ett beslag till någonting.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deckargåtan som ej låter sig lösas –  Helanderaffären

Föredrag av Carl T Ek den 31/1 2023

Text: Erik Fristedt

 

Ovanligt många rättsskandaler präglade första halvan av 1950-talet. De mest kända är Kejne- och Hajbyaffärerna. Helanderaffären, som är en av de minst kända, är ännu efter 70 år inte helt utredd.
 

Föreläsaren Carl T Ek inledde med att konstatera att vi får vänta till slutet av hans föredrag för att se om vi då kan peka ut den eller de skyldiga.
 

Affären handlar om att professorn Dick Helander anklagades för att anonymt ha skrivit 500 - 600 ärekränkande brev om de andra kandidaterna inför biskopsvalet i Strängnäs stift 1952. Helander vann valet och tillträdde i början av 1953. Breven var skrivna till de präster i stiftet som skulle delta i valet. Han hade två medtävlare, varav den ene, pastor Eric Segelberg, polisanmälde Dick Helander för förtal.
 

Efter otroligt grunda utredningar fälldes Dick Helander mot sitt nekande på indicier som skyldig till alla de anonyma breven. Helander avsattes som biskop och Svea hovrätt fastställde domen. Carl T Ek gav många exempel på hur omöjligt det är att Dick Helander kunde stå bakom breven. Bland annat finns hans fingeravtryck bara på två av dem. Språk och stil i breven stämmer heller inte det minsta in på Helander.
 

Under de närmaste åren efter domen flyttar Helander till Göteborg samt skriver två böcker, där han bevisar sin oskuld. Under åren bearbetar många medborgare rättssamhället för att få fram en resning i målet. Regeringen segdrar och lyckas dessutom förhala domen tills efter Helanders pensionering. Han fick viss upprättelse men befanns fortfarande skyldig till ärekränkning. Avsättningen som biskop upphävdes och retroaktiv lön utbetalades.
 

På senare år har man kunnat göra DNA-analys på kuverten. Den visar att det inte var Dick Helander som slickade igen dem. En annan person hade slickat igen samtliga. Vem skrev då breven och varför?
 

Mycket material från rättegången är fortfarande sekretessbelagt, fast det har gått mer än 70 år nu. Carl T Ek menar dock att det är medtävlaren Eric Segelberg, som är huvudaktören, även om det kanske var någon annan som skrev breven. Det gick inte så bra för Eric Segelberg i fortsättningen. Han lämnade landet och fick en tjänst i Canada.
 

Carl T Ek anser att Helander definitivt är oskyldig. Dick Helander avlider 1978 efter att blivit överkörd av en spårvagn vid Domkyrkan i Göteborg. Carl T Ek avslutar sitt föredrag med att den händelsen är också en gåta som väntat på sitt svar i många år.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Carl T Ek föreläser om Helanderaffären.
Foto: H Kumler, 2023.

bottom of page