top of page

Vårprogram 2023

Under våren ses vi – om möjligt – som tidigare till årsmöte och föreläsningar i Christinaesalen, Västra Kyrkogatan, Alingsås, kl 19.00Vi förutsätter att alla
som kommer är fullvaccinerade.

 

Programmet för våren kommer inte att annonseras i Alingsås-Kuriren. Entrén för medlemmar till föreläsningarna kommer även fortsättningsvis att vara 50:- inkl
kaffe och smörgås, 80:- för icke-medlemmar.

 

OBS! Alla programpunkter kräver anmälan! Se därför upp med vad som
gäller för varje programpunkt!

 

 

Ti 31/1          Dick Helander – rättsskandalen om biskopsbreven                  

                      Teologen och historikern Carl T Ek, till vardags högstadielärare i   
                      Göteborg, föreläser.

 

                      Dick Helander var biskop i Strängnäs stift 1953–54. Vem var han
                      och vad handlade den rättsskandal om som delade Sverige i två läger
                      under 1950-talet – för och emot Dick Helander? Var han skyldig
                      eller ett offer för ett gigantiskt rättshaveri och ett övergrepp? Om
                      Helander var oskyldig, vem låg i så fall bakom anklagelserna?

 

                      För serveringens skull behöver vi anmälan tidigast on 25/1 kl 9.00                        och senast fr 27/1 till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com alt
                      tel 0736-249 632.

 

Må 27/2        Vårgårda under järnåldern – en central bygd i Västergötland
                      
Arkeolog Simon Karlsson föreläser. Han arbetar för det nystartade
                      företaget Göta Arkeologi AB i Borås med verksamhet i Västra
                      Götaland.

 

                      I samband med ombyggnaden av E 20 har under de senaste åren
                      flera omfattande arkeologiska utgrävningar ägt rum utanför
                      Vårgårda. Fram växer bilden av en rik järnåldersbygd med ett
                      strategiskt läge mellan Säveån och Nossan. Några av de undersökta
                      boplatserna kommer att presenteras.

 

                      Därefter årsmöte med sedvanliga förhandlingar.

                     

                      För serveringens skull behöver vi anmälan tidigast ti 21/2 kl 9.00
                      och senast fr 24/2 till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com alt
                      tel 0736-249 632.

 

Ti 28/3          Emigrationen som gick fruktansvärt fel – om flyktingströmmen
                      från Sverige till Brasilien

                      Civilekonomen och författaren Mats Erasmie, Göteborg, föreläser.

 

                      Föreläsningen förklarar den svenska emigrationen i allmänhet och
                      varför folk valde Brasilien/Argentina i synnerhet. Vad hände med de
                      närmare 10 000 personer som gav sig av? Vad upplevde de och hur
                      lever deras ättlingar idag? Vad kan vi lära av deras upplevelser?

                     

                      För serveringens skull behöver vi anmälan tidigast on 22/3 kl 9.00
                      och senast fr 24/3 till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com alt
                      tel 0736-249 632.

 

Några historiska promenader under året har vi inte planerat för just nu.

Väl mött till vårens historieprogram!

 

Styrelsen genom Håkan Kumler, ordf

 

 

 

                  
                    

bottom of page