top of page

Höstprogram 2020

 

Höstens program kommer p g a coronaläget att se något annorlunda ut. Vi inleder hösten med fyra historiska promenader samt inskränker oss till två föreläsningar utan kaffe och smörgås efteråt. Någon julbuffé i december blir det tyvärr inte i år.

 

Programmet för hösten kommer inte att annonseras i Alingsås-Kuriren som tidigare. Vi vänder oss i höst enbart till betalande medlemmar i Historiska Sällskapet. Vi tar heller inte ut någon entréavgift för medlemmarna till föreläsningarna under hösten.

 

De historiska promenaderna i Alingsås med omnejd kombinerar social samvaro med historisk bildning om vårt lokalsamhälle. Vi träffas tisdagar kl 14.45. Medtag em-kaffe och sittunderlag! Samåkning rekommenderas inte till varje pris. Vi ska hålla lämpligt corona-avstånd hela tiden.

 

Ti 15/9          Samling parkeringsplatsen i Brobacka. Vi går tillsammans upp till
                      minnesplattan över bataljen mellan svenskar och danskar i Brobacka 1566 och
                      lyssnar till slutet av den berättelse som var temat för två av vårens vandringar.

                      Därefter tar vi bilarna till Antens station och dricker där vårt kaffe. Ordföranden                        i AGJ, Lars Johansson, tar sedan vid och berättar om problemen med tunnel-

                      sprängningen i Brobacka för västgötabanan 1899. Han kommer även att tala om                          den fyra kilometer långa flottningsleden i Valån från Risveden och ner till Åsjön.

 

                      Denna gång blir det minimalt med promenad. Banvallen mellan Brobacka och                            Antens station är nämligen avstängd p g a reparation i tunneln.

 

Ti 22/9          Samling vid Varsjöns parkeringsplats (bortre ändan) för promenad längs den

                      Gamla Kungsvägen mot Göteborg. Vi passerar Österbodarna och går på   
                      höjderna bakom Lilleskog ner mot bygatan mellan stenmurarna i Hagtorsslätt i                            Hemsjö. Efter ca 50 min dricker vi vårt kaffe och går tillbaka. Vi får höra ett och

                      annat om väghistoria och om det vi passerar. (Promenaden kan delvis kopplas till                        föredraget Gamla vägar i Västergötland den 19/10. Se nedan!) Vandringens längd                        ca 5 – 6 km.

 

Ti 29/9          Samling vid Blomsterhaga. Vi promenerar upp för vägen till Härsbergets topp,

                      där tidigare stadens vattentorn stod. Vi ser på utsikten och får höra om sköv-                                lingen av de gamla gravar som fanns där tidigare. Kaffet dricker vi på lämplig                              plats däruppe. Promenaden avslutas nere vid stadens gamla avrättningsplats.

                      Vandringens längd ca 1 km.
 

Ti 6/10          Samling P-platsen vid Hols gravfält. Vi vandrar runt på järnåldersgravfältet, får                        se olika typer av gravar och får veta mer om hur man begravde sina döda under                            den aktuella tiden. Kaffe intas på lämpligt ställe. Vandringens längd 1 – 2 km.
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Under hösten ses vi precis som förra säsongen till föreläsningar i Christinaesalen, Västra Kyrkogatan, Alingsås, kl 19.00. Vi begränsar antalet åhörare till 40 personer p g a den rådande corona-situationen. Borden är borttagna och stolarna kommer att stå med lämpligt avstånd från varandra. Obligatorisk föranmälan!

 

Må 19/10      Gamla vägar i Västergötland

                      Sällskapets ordförande, Håkan Kumler, berättar om väghistoria i vårt landskap i

                      äldre tider. Både Skaraborgs och Älvsborgs län är inbegripna. Var drogs vägarna                          fram och hur byggde man väg? Föredraget behandlar även milstenar och gäst-                              giverier, skjutssystemet, broar, vägvisarstenar, grindar och lite till.

                     Kvällen inleds med ett kort föreningsmöte. På årsmötet den 2/3 klubbades
                     föreningens stadgeändring. För att den skall bli giltig, måste beslutet klubbas vid
                     ytterligare ett föreningsmöte. Det är den punkten som står på dagordningen nu.

 

                      Föranmälan till Håkan Kumler hakan.kumler@gmail.com el tel 0733-926279                          senast on 14/10. Om du får förhinder, var god meddela, så att de som ev står                        på reservlistan kan kontaktas.

 

Må 16/11      Medeltida kvinnliga krigare

                      Stefan Högberg, historiker, tar oss med på en resa bakåt till medeltiden,                                      som i vissa avseenden kan överraska oss. Den vanliga bilden av medeltida                                    kvinnor brukar vara den som framträder i 1800-talets historiemåleri, där kvinnor

                      mest ägnar sig åt handarbete. I en tid där kvinnor omgärdades av hårda regler –                           och där krig starkt förknippades med manlighet – fanns ändå kvinnor som tog på                        sig militära roller. Vilka var de och hur kom de in på den banan?

 

                      Föranmälan till Håkan Kumler hakan.kumler@gmail.com el tel 0733-926279                          senast on 11/11. Om du får förhinder, var god meddela, så att de som ev står                        på reservlistan kan kontaktas.

 

 

                      Väl mött till höstens historieprogram!
 

                      Styrelsen genom Håkan Kumler, ordf
 

bottom of page