top of page

Höstprogram 2022
 

En ny höst står för dörren. Höstens program bär till stor del lokalhistoriens prägel.

 

Vi ses som tidigare till föreläsningar i Christinaesalen, Västra Kyrkogatan, Alingsås,

kl 19.00. Inträde till föreläsningarna 50:-. Icke-medlemmar betalar 80:-.

 

 

Ti 6/9            Vårgårda museum

                      Inger Ernstsson, f d intendent på Nääs och Gunnebo slott, har under fyra år                                arbetat med att skapa innehållet i detta nya museum i Tumbergs gamla skola.

 

                      Vårgårda har i äldre tider varit ett centrum i Västergötland. Ett 70-tal långhus                              från järnåldern har hittills hittats av arkeologerna. Vårgårdas nya museum vill i                            sin utställning SPÅR spegla bygdens historia från istiden fram till idag. Utställ-                          ningen är en resa i tiden och handlar om de spår våra föregångare lämnat efter
                      sig – från det kulturlandskap bonden skapat till dagens industriella landskap.

 

                      Vi träffas för samåkning med bilar på Willys parkering (längst in till höger)                           kl 17.15. Anmälan till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com alt tel 0736-
                       249 632 tidigast ons 31/8 kl 09.00 och senast sö 4/9. Max 25 deltagare.
                       Kostnad 60:- för inträde och ersättning till chaufförerna. Medtag kaffekorg!                              Hemkomst ca 20.30.

 

 

Ti 20/9          Hjälmareds egendom – några nedslag i gårdens historia

                      Mikael Lindgren, rektor vid Hjälmareds folkhögskola, föreläser.

 

                      Historien om Hjälmared är en berättelse om byggnader och människor, arvegods                        och titlar, om samhällsengagemang och trender från 1600-tal till nutid. Utbild-                            ning och andlig fördjupning är en gemensam nämnare under 400 år – från Carl                            Carlsson Gyllenhielms tid till dagens folkhögskola.

 

                      För serveringens skull behöver vi anmälan tidigast ti 13/9 kl 9.00         
                      och senast fr 16/9 till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com alt
                      tel 0736-249 632.

 

To 17/11       P H Rosenström – trästadens räddare

                      Simon Waern berättar i ord och bild om den stadsomvandling småstaden                                    Alingsås genomgick under 1900-talets andra hälft och om museichefen P H                                Rosenströms betydelsefulla gärning för kulturarvets bevarande.

                      1960-talet var rivningsraseriets decennium i Sverige. Rivningsvågorna svallade                           högt även i Alingsås – men i jämförelse med flertalet andra gamla småstäder                               undkom stadskärnan total sanering. Många värdefulla byggnader och miljöer                               bevarades, mycket tack vare Per-Henrik Rosenströms enträgna arbete. 

                       För serveringens skull behöver vi anmälan tidigast ti 8/11 kl 9.00 och senast
                       fr 11/11
till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com alt tel 0736-249 632.

 

 

Må 12/12      Greve Gomer och andra båtar på sjön Anten under början av 1900-talet

                      Ingemar Svennered, hembygdsforskare, har nyligen utgett en skrift med ovan-                          stående titel. Han ger oss i ett bildkåseri mycket fakta och många bilder om                                båtarna i sjön Anten under första hälften av 1900-talet. Dessutom berättar han
                      om dessa båtars betydelse för bygdens utveckling.

 

                      Denna gång intar vi som tidigare år julbuffé efteråt. Kostnad för buffén blir                                  160:- förutom inträdet. Anmälan till buffén tidigast må 5/12 och senast

                      fr 9/12 till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com  alt tel 0736-249 632.

                      Väl mött till höstens historieprogram!

 

 

 

                  
                    

bottom of page