top of page

Vårprogram 2024
 

Under våren ses vi – om möjligt – som tidigare till årsmöte och föreläsningar i Christinaesalen, Västra Kyrkogatan, Alingsås, kl 19.00.  Entrén för medlemmar till föreläsningarna kommer att vara 60:- inkl kaffe och smörgås, 80:- för icke-medlemmar.

 

OBS! Alla programpunkter kräver anmälan! Se därför upp med vad som gäller för varje programpunkt!

To 25/1          Göteborgs judiska arv – mecenater och andra judiska avtryck i staden
                       och regionen

 

                        Följ med Peter Winroth, auktoriserad Göteborgsguide, på en resa med
                        bilder om Göteborgs judiska historia. Han gör nedslag i den första judiska
                        församlingen på Marstrand och berättar om de judiska avtrycken i Göteborg.
                        Vi får träffa göteborgsvitsaren Aron Jonasson, mecenaterna Pontus och
                        Göthilda Fürstenberg och höra om den judiska gruppen i stort i Göteborgs-                              området.

 

                         För serveringens skull behöver vi anmälan tidigast on 17/1 kl 9.00 och
                         senast må 22/1 
till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com
                         alt tel 0736-24 96 32.

 

Må 26/2         Som om någonting stod rätt till
 

                       Erik Andersson, författare och översättare, berättar om ”Vem älskar Yngve
                       Frej?” och Slas andra västgötaböcker. Framförallt från 1950-talet och framåt
                       lades de svenska småbruken ner. Inflyttningen till städerna och glesbygdens
                       problem har skildrats många gånger men kanske aldrig bättre än av Slas, Stig
                       Claesson, som förkroppsligade båda sidorna: han var andra generationens
                       stockholmare men var samtidigt fast förankrad hos morföräldrarna på den
                       västgötska landsbygden.

                       Därefter årsmöte med sedvanliga förhandlingar.

                     

                       För serveringens skull behöver vi en anmälan tidigast ti 20/2 kl 9.00 och
                       senast fr 23/2
till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com
                       alt tel 0736-24 96 32.

 

 

Må 8/4           Finlands väg från Sveriges östra rikshalva till nordisk välfärdsstat
 

                       Heli van der Valk, f d honorär generalkonsul för Finland, tar oss med på
                       dramatiska historiska vändningar i Finlands historia. Från att ha utgjort den
                       östra rikshalvan blir Finland efter 1809 ett självständigt storfurstendöme under
                       Ryssland. Nationella trauman och Sverigekomplex under 1900-talet har nu
                       förvandlat Finland till ”världens lyckligaste land” och därmed vuxit ikapp den
                       forna västra rikshalvan.

 

                       För serveringens skull behöver vi en anmälan tidigast ti 2/4 kl 9.00
                       och senast fr 5/4
till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com
                       alt tel 0736-24 96 32.

 

On 22/5         Eftermiddagsutflykt till Kvinnestadborgen
 

                       Vi besöker den okända medeltida borgen vid Kvinnestadssjön, några kilometer
                       söder om Vårgårda. Traditionen har gått från generation till generation
                       beträffande byggnadsrester på två kullar, kallade Slottet och Borrebacka med
                       djupa vallgravar runt om. Man har antagit att det rör sig om någon form av
                       befästning, men inte känt till vid vilken tid och hur länge den har använts. Vår

                       styrelsemedlem, Erik Fristedt, tar oss med till borgen samt berättar om den
                       och de fynd som gjorts där. Vi besöker även den intilliggande sevärda 1200-

                       talskyrkan. (Obs! Vi går i ojämn terräng!)

 

                       Vi träffas för samåkning med bilar på Willys parkering (längst in till
                       höger) kl 14.00. Anmälan till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com
                       alt tel 0736-24 96 32 tidigast ti 14/5 kl 09.00 och senast fr 17/5.
                       Max 30 deltagare. Kostnad 40:-/person för ersättning till chaufförerna.
                       Medtag kaffekorg! Hemkomst ca 18.


                       Vi ber Dig samtidigt att så snart som möjligt efter årsskiftet och senast den
                       sista februari betala årsavgiften för 2024 på SEK 150:- till föreningens
                       bankgiro nr 143-0404. Ingen kontantbetalning! OBS! Endast en betalning per

                       hushåll och glöm inte att ange avsändare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Höstprogram 2023

Såväl gamla som nya medlemmar hälsas välkomna att ta del av det vi har att bjuda.

 

Vi ses som tidigare till föreläsningar i Christinaesalen, Västra Kyrkogatan, Alingsås,

kl 19.00. Inträde till föreläsningarna är fr o m hösten 60:-. Icke-medlemmar betalar 80:-.

Fr 22/9         Bussutfärd till Vänersborg – den gamla residensstaden i Älvsborgs län

                     Se separat program nedan!
                     Anmäl gärna så snart som möjligt. Sista anmälningsdatum 30/8.

 

 

Må 9/10        Arkeologiska fynd vid grävningen för Västlänken

                      Arkeolog Christina Rosén berättar om den historiska kunskap som framkommit
                      i samband med grävandet för Västlänken i Göteborg.

 

                      ”De arkeologiska arbetena inför Västlänken har berört lämningar i centrala staden                         och utanför den. Befästningar, byggnader, en hamn och en landeriträdgård är                                 något av det vi undersökt. Men vad har vi egentligen hittat och hur går det till att                         bedriva arkeologi i ett stort infrastrukturprojekt?”

 

                       För serveringens skull behöver vi anmälan tidigast ti 3/10 kl 9.00   
                       och senast fr 6/10 till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com alt
                       tel 0736-24 96 32.

 

 

To 9/11         Gunnebo – en arkitektonisk pärla från det sena 1700-talet, där
                      hantverket hela tiden stått i centrum

 

                      Inger Ernstsson, f d intendent på Gunnebo, berättar om hur den rike köp-
                      mannen John Halls pengar gav arkitekten CW Carlberg möjlighet att skapa ett                              mästerverk utan motstycke. Vi får också en redogörelse för hur 1700-talets                                    hantverkskunskaper förts vidare in i vår tid genom projektet ”Gunnebo åter till                              1700-talet”.

 

                      En vision som blev verklighet i både dåtid och nutid.


                      För serveringens skull behöver vi anmälan tidigast to 2/11 kl 9.00
                      och senast ti 7/11 till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com alt

                      tel 0736-24 96 32.

 

 

Ti 12/12        Eva Dickson – ett bedårande barn av sin tid

                      Sällskapets ordförande, Håkan Kumler, kåserar kring äventyrerskan Eva
                      Dickson som fick ett kort liv.

 

                      I sitt första äktenskap var Eva Dickson (1905–1938) gift med son nr 2 (Olle) på                            Vikaryd. I detta kåseri möter vi henne som utmanare av rådande normer – som                              femme fatale, äventyrerska, racerförare, flygare och jägare av storvilt i Afrika.                              Livet hennes tog slut i Mellanöstern efter ett misslyckat försök att ensam i bil                                försöka nå Kina i Sven Hedins fotspår.

 

                      Denna gång intar vi som tidigare år julbuffé efteråt. Kostnad för buffén blir                                  190:- förutom inträdet. Anmälan till buffén tidigast må 4/12 och senast

                      fr 8/12 till Kerstin Feldt via e-post k.feldt@telia.com alt tel 0736-24 96 32.

 

                      I samband med anmälan insättes 190:- på Historiska Sällskapets bankgiro 143-                            0404. Vid ev förhinder kan kostnaden dessvärre inte återbetalas.
                      

                      Väl mött till höstens historieprogram! 

                      Styrelsen genom Håkan Kumler, ordf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Höstutflykt till Vänersborg fredagen den 22 september 2023

 

Vår höstutflykt i år kommer att gå till Vänersborg, den gamla residensstaden i Älvsborgs län. Den här gången byter vi utflyktsdag från lördag till en vanlig vardag. Det har främst att göra med att residenset, som för övrigt mycket sällan visas för allmänheten, inte är tillgängligt under helger. Vi får nu tillfälle att bl a bekanta oss med den pampiga innerstaden, se residenset inifrån samt besöka det mycket annorlunda lokala museet.

 

Vänersborg var residensstad i Älvsborgs län från 1679 till 1997. Residenset från 1754 ritades av överintendenten vid det kungliga slottet i Stockholm, Carl Hårleman. Byggnaden blev navet för verksamheten i länet.

 

Efter den stora branden 1834 återuppbyggdes staden enligt en stadsplan, som gjorde residenset till en fondbyggnad vid esplanaden Plantaget. Jämförelserna med paradgatan Champs Elysées i den franska huvudstaden gav Vänersborg smeknamnet Lilla Paris.

 

 

07.45              Samling på Willys parkeringsplats.

 

08.00             Avfärd

                      Från Alingsås och till Vänersborg blir det i bussen en och annan
                      berättelse om platser vi passerar.

 

09.15             Stadsvandring

                      Håkan Lindh, tidigare redaktör för ELA, Elfsborgs Läns Allehanda, tar
                      oss med runt i den centrala staden och berättar om det specifika med just                                      Vänersborg. Vår guide förbereder oss också på vad som väntar oss på
                      Vänersborgs museum lite senare och introducerar oss också i poeten
                      Birger Sjöbergs Frida-diktning.

 

10.45             Förmiddagskaffe på Nordfeldts konditori

                     

11.40             Besök på det tidigare länsmuseet – ett helt unikt lokalt museum som
                      knappast har någon motsvarighet i landet. Här botaniserar vi själva bland
                      samlingarna.

 

13.00             Lunch på Koppargrillen (kötträtt, fiskrätt och vegetarisk rätt att välja på.
                      Ange i anmälan!)

 

14.15             Besök på Residenset
                      
Landshövdingen i Västra Götalands län bor numera i Göteborg. 1700-
                      talsresidenset nyttjas idag av regionens tjänstemän och politiker. Huset är
                      under en stor del av veckorna bokat för politisk verksamhet. Vi har fått
                      ett unikt tillfälle att bli visade runt av residensets husfru alt hennes ersättare.

 

15.30             Eftermiddagskaffe i Skräcklestugan
                      
Caféet ligger i den vackra stadsparken Skräcklan vid Vänern. För dem
                      som fortfarande har ork, finns skulpturen av Birger Sjöbergs Frida att
                      bese längst bort i parken.

 

16.15             Avfärd. Eventuellt kör vi på hemvägen via Vargön ut till Brinkebergs-
                      kulle. Slussen förbinder Karls grav, som är en grävd förlängning av
                      vänerviken Vassbotten, med Göta älv.

 

18.00             Ankomst Alingsås                  

 

Vi åker med Vårgårdabuss.

 

Sista anmälningsdatum är on 30/8 till Håkan Kumler hakan.kumler@gmail.com
alt  0733-92 62 79. Samtidigt insättes 525:- (625:- för icke-medlemmar) på bg 143-
0404. Glöm inte avsändare! Deltagarantalet är begränsat till 32. Anmälan gärna
så snart som möjligt! Ange också vilken lunchrätt som önskas! Medlemmar har
företräde till platserna.

 

Ett separat brev till dem som är anmälda skickas ut någon vecka före resan.

 

Vi hoppas på en trevlig och givande dag tillsammans!

Styrelsen

genom Håkan Kumler, ordf

bottom of page