top of page

Ändringar vad gäller anmälan till vårpromenaderna 2021 p g a ändrade corona-restriktioner
 

De historiska promenaderna för sällskapets medlemmar i Alingsås med omnejd tar snart vid.

Vi ska hålla lämpliga corona-avstånd hela tiden. Därför kommer vi att begränsa antalet deltagare till 24 – fördelade på tre grupper, ledda av tre personer ur styrelsen. Vi utgår just nu från att restriktionerna gäller under hela den tid vi har våra promenader, alltså t o m den 25/5. 

 

Den tidigaste anmälan till varje promenad är onsdagen före nästa promenad kl 10 fm.
Anmälan görs till hakan.kumler@gmail.com eller med sms till 0733-926279. Anmälda får en bekräftelse eller uppgift om plats på reservlistan. Avboka alltså vid plötsligt förhinder!

 

Ti 27/4          Hästabräckan i Hemsjö (Anmälan on 21/4 kl 10)

                      Samling på Ingareds torg. (Obs ändrad plats!) På vägen passerar vi det gamla       
                      gästgiveriet i Ingared. Ägaren Lennart Nilsson kommer att kort berätta om gästgiveriets
                      historia. Vi promenerar sedan längs Sävelången och förbi Kärrbo- gärde. Därefter går vi
                      sedan in på den smala remsan mellan motorvägen och Sävelången, där den gamla
                      kungsvägen till Göteborg en gång drog fram. Bredvid oss på vänster sida löper då den
                      300 – 400 m långa och 4 – 5 m höga murrampen – ett mästerverk i sig – vilken troligen
                      byggdes på 1850-talet för att resenärerna skulle slippa den branta liden – ”hästabräckan” –
                      upp mot Tollered. Vi prövar också på lutningen i liden, innan vi tar oss åter via murrampen
                      och kan vila under kaffepausen. (Vi måste på sina ställen ta oss förbi eller över

                      trädstammar, eftersom bävrarna det senaste året har varit i högform.)
                      Vandringens längd ca 3,5 km.

Ti 4/5            Kolerakyrkogården i Lygnared (Anmälan on 28/4 kl 10)
                     
Inga ändringar vad gäller promenaden eller dess längd, se vårprogram nedan.

Ti 11/5          Gräfsnäs slottsruin (Anmälan on 5/5 kl 10)
                      Inga ändringar vad gäller promenaden eller dess längd, se vårprogram nedan.

Ti 18/5          Kungsvägen Alingsås – Bryngenäs g:a grindstuga/ Lindås kvarn (Anm. on 12/5 kl 10)
                      Inga ändringar vad gäller promenaden eller dess längd, se vårprogram nedan.

Ti 25/5          Skår – Bryngenäs (Anmälan on 19/5 kl 10)
                      
Inga ändringar vad gäller promenaden eller dess längd, se vårprogram nedan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vårprogram 2021


Först vill Historiska Sällskapets styrelse tillönska er medlemmar ett Gott nytt år och ett bättre år än det vi just lämnat bakom oss. Vi har trots allt kunnat genomföra en del aktiviteter.

 

När corona satte stopp för vårens inomhusaktiviteter tänkte vi om och anordnade i stället fem historiska promenader i Alingsås och dess omgivningar. Detta blev ett annat sätt att känna kontakt med gångna tider – i några fall rätt dramatiska händelser. Mellan 20 och 25 personer slöt upp till dessa samlingar.

 

Hösten inledde vi på samma sätt med fyra promenader. Nu varierade antalet deltagare mellan 28 och 38. Vi får väl se detta som att försöket med alternativa programpunkter har gått hem. Dessutom kunde vi genomföra föreläsningen om Gamla vägar i Västergötland med coronarestriktioner och 40 deltagare i oktober.

 

Vi är glada att vi inte lade ner vår längtan efter ytterligare historisk kunskap. Nu i vår fortsätter vi på samma sätt med historiska promenader med början i april. När vi vet mer om hur vaccinationerna fortlöper, får vi bestämma tid för årsmöte.

 

Programmet för våren kommer inte att annonseras i Alingsås-Kuriren. Vi vänder oss i vår enbart till betalande medlemmar i Historiska Sällskapet.

 

De historiska promenaderna i Alingsås med omnejd kombinerar social samvaro med historisk bildning om vårt lokalsamhälle. Vi träffas tisdagar kl 14.45.
Medtag em-kaffe och sittunderlag!

 

 

Ti 27/4          Hästabräckan i Hemsjö

                      Samling vid Kärrbogärde. Vi går sedan in på den smala remsan mellan motor-                              vägen och Sävelången, där den gamla kungsvägen till Göteborg en gång drog  
                      fram. Bredvid oss på vänster sida löper då den 300 – 400 m långa och 5 m höga
                      murrampen – ett mästerverk i sig – som troligen byggdes på 1850-talet för att
                      slippa den branta liden – ”hästabräckan” – upp mot Tollered. Vi prövar också på
                      lutningen i liden, innan vi tar oss åter via murrampen och kan ta vår kaffepaus.
                      (Vi måste på sina ställen kliva över trädstammar, eftersom bävrarna det senaste                           året har varit i högform.) Vandringens längd ca 1 km.

 

Ti 4/5            Kolerakyrkogården i Lygnared

                      Samling parkeringsplatsen till Hjälmareds golfbana. Vandring lite över stock  
                      och sten till kolerakyrkogården från 1834 och åter. Vandringens längd max
                      4,5 km beroende på hur vi går. För dem som vill nå kyrkogården med färre
                      steg kommer instruktioner att ges vid samlingen.

 

Ti 11/5          Gräfsnäs slottsruin

                      Samling parkeringsplatsen, varifrån vi vandrar genom parken med vitsipporna  
                      fram till bysten av drottning Margareta. Där börjar berättelsen om henne och    
                      därefter den vidare historien om slottet. Vandringens längd ca 1 km.

 

Ti 18/5          Kungsvägen Alingsås – Bryngenäs gamla grindstuga/ Lindås kvarn

                      Samling parkeringsplatsen vid Parken, varifrån vi styr stegen längs den gamla     
                      kungsvägen ut ur stan. Denna vandring anknyter alltså till den vandring vi gjort
                      tidigare från Varsjön till Hagtorsslätt i Hemsjö. Vandringens längd ca 4 km med                           enkelt vägunderlag.

 

Ti 25/5          Skår - Bryngenäs

                      Samling scoutstugans parkeringsplats i Skår. Vi vandrar längs Mjörn bort
                      mot Bryngenäs och får höra berättelsen om sevärdheterna längs vägen, vilka vi i
                      vanliga fall kanske inte uppmärksammar då vi går där. Avslutningsvis blir vi även
                      serverade en kortversion av Bryngenäs historia. Vandringens längd 2,5 km.

bottom of page